III Wernisaż prac studentów

Dnia 2 czerwca 2004 roku odbył się wernisaż prac studentów Pedagogiki ze specjalnością plastyka, Pedagogiki ze specjalnością kulturalno-oświatową oraz Koła Fotografików. W otwarciu wystawy, uczestniczyły władze Instytutu Informatyki. Prof. A. Barczak, podczas otwarcia wystawy, podkreślił rolę wrażliwości i oryginalności widocznej w pracach studentów, a także zaczynu prawdziwych Fotografików.

Tytuł "Indywiduacja" nawiązuje do myśli Carla Gustawa Junga, który tym terminem określił proces stawania się dorosłą, niezależną osobowościa. Jung podkreślał, że najlepszym wehikułem do ekspresji Indywiduacji jest twórczość.