II Wernisaż prac studentów

W dniu 21 maja 2003 roku o godzinie 18.00 odbył się kolejny wernisaż prezentujący tym razem całą paletę prac studentów kierunków: Pedagogiki z plastyką, Pedagogiki z/s. kulturalno-oświatową oraz Koła Naukowego Fotografików. Podczas uroczystego otwarcia wystawy, prof. dr hab. Jerzy Kunikowski nawiązał do tradycji fotografii artystycznej oraz podkreślił "aktualny renesans".