Wernisaż Wiktora Wołkowa

W dniu 20 maja 2008 roku gościliśmy artystę fotografika, któremu bliskie są wschodnie tereny naszego kraju. Tym razem mieliśmy okazję zobaczyć wystawę zatytułowaną "Podlaskie skarby natury". Wernisaż rozpoczął zastępca dyrektora Instytutu Informatyki mgr Stefan Skulimowski. Powiedział parę słów na temat Akademickiej Galerii Fotografii, a następnie przekazał głos autorowi zdjęć. Artysta w swoim krótkim wystąpieniu przekazał jakie były jego inspiracje w stworzeniu tych fotografii. Odpowiedział też na liczne pytania dotyczące tej wystawy.

Wiktor Wołkow - urodzony 4 kwietnia 1942 roku w Białymstoku. Od 1973 roku członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Udział w licznych konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych przyniósł mu ponad 100 nagród i wyróżnień.
To właśnie Wołkow wynalazł Taplary - wioskę, która "zagrała" w ekranizacji "Konopielki" Edwarda Redlińskiego.

Na swoim koncie ma szereg wystaw indywidualnych , m.in.: "Flora i fauna Białostocczyzny" ( 1970 ), "Gawrony" (1970), "Ptak" (1974), "Bocian" (1976), "Taki pejzaż (1976), " Biebrza" (1977), "Potrawka z zająca" (1981), "Pejzaż czarno-biały północno-wschodni" (1983), "Moje loty" (1995). Album autorskie: "Wołkow" (1983), "Rok 1963" (1993), "Kraina zielona" (1996), "Biebrza" (1997).

Województwo Podlaskie - zielono-błękitna kraina położona w północno-wschodniej części Polski. Krajobraz Podlasia zdominowany jest przez zielone, pachnące lasy oraz błękitne rzeki i wyjatkowej urody jeziora. Najpiękniejsze miejsca regionu od lat rejestruje swoim obiektywem artysta fotografik Wiktor Wołkow. W granicach województwa znajdują się aż cztery parki narodowe - w tym ten najstarszy, jako jedyny wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO - Białowieski Park Narodowy.

Jego lasy zamieszkuje Żubr - symbol naszego regionu. Podlaski pejzaż szczelnie wypełnia mozaika wielu kultur, wyznań, obrzędów. To tutaj od wieków żyją w zgodzie i przyjaźni obok siebie Polacy, Białorusini, Tatarzy, Żydzi i Litwini. To tutaj zaczyna się Unia Europejska. Z roku na rok rośnie liczba turystów z całej Europy odwiedzających nasz region. Jego walory przyrodnicze, jego piękno i różnorodność pozwalają na uprawianie aktywnego wypoczynku.

 

 

Opracowanie: Piotr Świtalski
Foto: Piotr Uziak
Instytut Informatyki AP