herezniak krajobraz zniwny

Dnia 24 kwietnia 2023 roku w Akademickiej Galerii Fotografii została zaprezentowana wystawa zbiorów archiwalnych. Wystawa ta zapoczątkowuje tak zwaną ekspozycję stałą, ramach której prezentowane będą prace eksponowane podczas odbytych wystaw a później przekazane przez autorów na rzecz AGF. W ramach ekspozycji stałej powstała gablotka, w której znajdują się stare aparaty fotograficzne, obiektywy i filtry, które dawniej używane były w Instytucie Informatyki podczas zajęć o tematyce multimedialnej. Poza gablotką ze sprzętem fotograficznym na wystawie zostały zaprezentowane m.in. następujące prace:

 • Współczesny krajobraz żniwny w Ustroniu k. Opatowa Wkp. pow. Kępno, 09.08.2006r., foto: Janusz Hereźniak,
 • Atakujący żubr, lata 70 ub. Wieku, foto: Janusz Hereźniak,
 • Wiatrak w Srocku, foto: Janusz Hereźniak,
 • Mendle żyta rez. "Bukowa Kępa", Łączki gm. Janów częstochowski, 10.08.1997r., foto: Janusz Hereźniak,
 • Labiryntowaty hymenofor gmatewka dębowego na spodniej stronie owocnika (powiększenie 20x), Łódź 1963r., foto: Janusz Hereźniak,
 • Kołodno, 1968r., foto: Wiktor Wołkow,
 • "Hades #4", foto: Tomasz Hermaszewski,
 • Praca bez tytułu, Edward Hartwig,
 • Novi Singers, autor nieznany,
 • Portret Buzków, foto: Zofia Nasierowska,
 • Krystyna Zachwatowicz – scenograf, Andrzej Wajda – reżyser, 1987r. foto: Zofia Nasierowska,
 • Megality, Carnac, Bretania, 2001r., foto Elżbieta Dzikowska.

Fotogaleria