Aktualności

Plakat prezentuje informacje o dacie i formie konferencji

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXVI konferencji „Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych”, która odbędzie się 19 października br. w formule on-line.

Na uczestników czekają różnorodne, inspirujące tematy oraz spora dawka wiedzy w pigułce, a sprawdzoną jakość gwarantuje nasze ponad ćwierć wieku doświadczeń w organizacji październikowych imprez statystycznych.

Wykładowcy (na co dzień naukowcy z renomowanych polskich ośrodków naukowych) zaprezentują, jak metody analizy danych wspierają ich w następujących obszarach:

 • neuromonitorowanie pacjentów z urazami mózgu
 • analiza wyników testów, ankiet i kwestionariuszy w badaniach społecznych
 • wpływ surowca i technologii w kształtowaniu jakości produktów (na przykładzie miodów pitnych)
 • ocena wybranych czynników rokowniczych w rozwoju inwazyjnego nowotworu piersi
 • odkrycia naukowe przy wykorzystaniu zasobów Big Data i narzędzi sztucznej inteligencji

Na uczestników czeka dodatkowa atrakcja: quizy statystyczne z upominkami dla zwycięzców.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zachęcam do zapoznania się z programem wydarzenia oraz przesłania zgłoszenia już dziś. Będzie nam niezmiernie miło gościć Państwa pracowników i studentów – zapraszamy! Liczba miejsc jest ograniczona.

Patronat nad konferencją sprawuje Polskie Towarzystwo Statystyczne.

Plakat z informacją o spotkaniu organizacyjnym koła naukowego GenbitZaczął się nowy rok akademicki, a w nim nowe wyzwania.

Wszystkich żądnych przygód i nowych doświadczeń: obecnych i nowych kandydatów oraz sympatyków podróży w nieznane zapraszamy na spotkanie organizacyjne Koła Naukowego Studentów Informatyki Genbit.

 

Kiedy: 14.10.2022

O której: 13:00

Gdzie: sala 130, budynek przy ul. 3 Maja 54

 

Do zobaczenia!

Na zdjęciu dr Dariusz Mikułowski prezentuje platformę EuroMath. W tle widoczny slajd z prezentacją.

W dniu 16 września 2022 r. pracownicy Instytutu Informatyki dr Dariusz Mikułowski i dr Andrzej Salamończyk prezentowali uruchomioną ponownie platformę do nauczania matematyki EuroMath podczas REHA FOR THE BLIND IN POLAND (2022). REHA for the Blind (www.szansadlaniewidomych.org/index.php/xx-edycja-reha-for-the-blind-in-poland-2022) to największe w Polsce wydarzenie promujące różne rozwiązania wspierające naukę i pracę osób niewidomych i słabowidzących. Zostało ono zorganizowane już po raz 20. przez fundację Szansa dla Niewidomych. Ta trwająca 4 dni impreza odbyła się w Centrum Nauki Kopernika w
Warszawie i miała formę wystawy wraz z połączoną z nią konferencją i innymi wydarzeniami takimi jak koncert muzyczny czy wyścig na tandemach. Nasi pracownicy zaprezentowali referat pt. "Matematyka dla wszystkich - Uniwersalna platforma Euromath do nauczania matematyki niewidomych uczniów przez widzących nauczycieli". Wystąpienie spotkało się z dobrym przyjęciem wzbudzając zainteresowanie wśród uczestników konferencji.

W tle osoba czytająca książkę w alfabecie Braila oraz klawiatura komputerowa. Na pierwszym planie logo projektu EuroMath

W wyniku porozumienia zawartego pomiędzy UPH oraz Instytutem Badawczym Narodowej Akademickiej Sieci Komputerowej wznawiamy działanie innowacyjnej platformy do nauczania matematyki uczniów niewidomych i słabowidzących. System EuroMath powstał w ramach europejskiego projektu koordynowanego przez NASK-PIB, przy współpracy z Dublin City University (Irlandia) i Koninklijke (Royal) VISIO (Holandia). Autorami wielu modułów systemu są pracownicy Instytutu Informatyki UPH: dr Dariusz Mikułowski, dr Andrzej Salamończyk, dr Grzegorz Terlikowski i dr Marek Pilski.

Ogłoszenia


INFORMATYKA - studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

Pracownik biurowy pracuje przy komputerze

Uzyskanie przez absolwenta wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu informatyki, w tym z zakresu projektowania i zarządzania systemami informatycznymi. W szczególności celem studiów jest by absolwent kierunku informatyka:

 • znał i rozumiał na gruncie matematyki, elektroniki, techniki cyfrowej i miernictwa elektronicznego zasady budowy i funkcjonowania współczesnych systemów komputerowych i urządzeń z nimi współpracujących, a także znał i rozumiał zasady funkcjonowania systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych, sztucznej inteligencji, Internetu i programowania oraz projektowania systemów informatycznych,
 • umiał programować komputery i znał zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych, a także posiadał podstawową wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i ergonomii pracy, problemów społecznych i zawodowych informatyki i przedsiębiorczości,
 • posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do: o podjęcia i realizacji zadań w zespołach projektowych, programistycznych i wdrożeniowych systemów informatycznych, o podjęcia pracy i efektywnego działania na różnych stanowiskach w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub pielęgnacją (serwisem, konserwacją) urządzeń, narzędzi i systemów informatycznych, o zarządzania i administrowania różnej wielkości systemami informatycznymi, o podejmowania samodzielnego rozszerzania i uzupełniania swej wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej, o podejmowania studiów II stopnia na kierunku Informatyka.

Ponadto celem studiów jest by absolwent znał i rozumiał istotę dobrej praktyki inżynierskiej.

 

Na studiach I stopnia można ukończyć specjalności:

 • programowanie systemów i baz danych,
 • grafika komputerowa,
 • mobilne systemy komputerowe.

 

INFORMATYKA - studia drugiego stopnia (magisterskie)

Pracownik biurowy wykonuje notatkę ołówkiem

Celem studiów II stopnia jest pozyskanie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów II stopnia uwzględniających odpowiednią wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne wynikające z Polskiej Ramy Kwalifikacji. W szczególności celem studiów II stopnia na kierunku Informatyka jest, by absolwent otrzymując tytuł magistra inżyniera posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do:

 • samodzielnego rozwiązywania złożonych problemów informatycznych, w tym: identyfikacji i klasyfikacji pod względem zakresu i stopnia trudności specyfikacji i implementacji rozwiązań,
 • przygotowania i realizacji złożonych projektów informatycznych,
 • biegłego posługiwania się współczesnymi narzędziami informatycznymi z zakresu ich eksploatacji, projektowania i zarządzania,
 • samodzielnego rozszerzania i uzupełniania swej wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej,
 • być przygotowanym do podejmowania pracy naukowej i badawczej - indywidualnej i zespołowej,
 • być przygotowanym do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych w formie studiów doktoranckich lub studiów podyplomowych.

Na tych studiach prowadzimy specjalności:

 • inteligencja obliczeniowa (NOWA SPECJALNOŚĆ),
 • projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych.

INŻYNIERIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH - studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

 

Absolwent kierunku Inżynieria procesów technologicznych jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i elementów konstrukcyjnych, jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych, jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych, jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.

Na studiach I stopnia można ukończyć specjalności:

 • technologie informatyczne wspomagające procesy produkcji,
 • technologie informatyczne wspomagające organizację i zarządzanie procesami produkcji.