Aktualności

power lines g2a998f07e 1280

W dniu 8.12.2021 o godz. 14:00 odbędzie się seminarium mgra Dariusza Rucińskiego pt: "Wykorzystanie Sztucznej Sieci Neuronowej, Algorytmów Ewolucyjnych oraz metod inspirowanych mechaniką kwantową w modelowaniu systemu towarowej giełdy energii elektrycznej dla RDN".

Link do spotkania: https://meet.google.com/dan-qxar-eoe

Zdjęcie warsztaty

2 grudnia 2021 r. w ramach współpracy naszej uczelni z Zespołem Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 w Siedlcach zostały przeprowadzone warsztaty z programowania aplikacji mobilnych w Android Studio dla uczniów kierunku Technik Programista.
Łącznie w zajęciach uczestniczyło 20 uczniów pod opieką pani inżynier Wiolety Grzegrzółki. Warsztaty przeprowadził Kacper Łukasik - student i aktywny przewodniczący Kola Naukowego Studentów Informatyki GENBIT z pomocą inżyniera Kamila Dmowskiego. Głównym celem warsztatów było wprowadzenie uczniów w świat aplikacji mobilnych, poszerzanie kompetencji zawodowych, a także rozwój kompetencji społecznych: współpracy w grupie i konstruktywnego rozwiązywania problemów.
 
Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się jak korzystać ze środowiska Android Studio i obsługiwać emulatory urządzeń. Poznali podstawy języka Java do tworzenia aplikacji mobilnych i stworzyli swoją własną aplikacje.
Z naszych obserwacji wynika, iż młodzież chętnie brała udział w ćwiczeniach zadaniowych. Planujemy już kolejne warsztaty.
 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy.
 
 

 

Na obrazku przedstawiony jest komputer przenośny na tle grafu

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udział w seminarium pt. "Przechowywanie danych binarnych w chmurze". Seminarium odbędzie się 1 grudnia 2021 r. o godz. 14.00. Seminarium poprowadzi inż. Adam Dobrawy

Abstrakt: Wykład poświęcony jest autorskiemu rozwiązaniu służącemu do administracji i składowania danych binarnych. Mechanizm ten ma stanowić fundament dla wyodrębnionej usługi, zintegrowanej z możliwie szerokim zakresem aplikacji, w tym aplikacji internetowych, odpowiedzialnych za zarządzanie i udostępnianie zgromadzonych danych. Usługa ta ma zunifikować, pod względem interfejsów programistycznych, zarządzanie danymi, aby zwiększyć efektywność zarządzania nimi, we współpracy z aplikacjami, które obecnie często przechowują tego rodzaju dane lokalnie.

Semiarium będzie odbywało się zdalnie na platformie Google Meet. Link do rozmowy wideo: https://meet.google.com/uiz-bbrj-iht.

Ogłoszenia


Dlaczego warto studiować informatykę?

Wewnątrz biura czterej pracownicy pochyleni nad projektem przy biurku

Informatyka to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin w nauce i technice. Jest podstawą istniejących systemów zarządzania w wielu przedsiębiorstwach. Wykorzystuje najnowsze technologie i wyznacza standardy budowy systemów informatycznych. Informatyka jest obecna w każdym aspekcie naszego życia. 

Zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny wiedzy ciągle jest bardzo wysokie. Po studiach na naszym kierunku nie będziesz musiał długo szukać pracy. Nasi studenci już pod koniec studiów rozpoczynają pracę w dużych firmach z branży IT.

Nasza oferta

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

Pracownik biurowy pracuje przy komputerze

Studiując na kierunku Informatyka na studiach pierwszego stopnia (studia inżynierskie) można zapoznać się z ogólnymi zagadnieniami dotyczącymi informatyki (zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemy operacyjne, sieci komputerowe i baz danych) oraz można uzyskać wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych, programowania komputerów i inżynierii oprogramowania.

Można także zdobyć podstawową wiedzę w zakresie grafiki komputerowej, sztucznej inteligencji i komunikacji człowiek-komputer. Zdobyta wiedza umożliwia efektywną pracę w zespołach programistycznych, jako administrator sieci komputerowych oraz projektant i administrator stron WWW. Na naszych studiach można ukończyć specjalizacje:

  • programowanie systemów i baz danych,
  • systemy i sieci komputerowe,
  • grafika komputerowa,
  • mobilne systemy komputerowe.

 

Studia drugiego stopnia (magisterskie)

Pracownik biurowy wykonuje notatkę ołówkiem

Absolwent studiów II stopnia uzyskuje wiedzę i umiejętności z zakresu modelowania i analizy systemów informatycznych, zastosowań informatyki, badań operacyjnych, obliczeń naukowych i metod numerycznych a także poznaje nowoczesne i zaawansowane technologie informatyczne oraz jest przygotowany do pracy w zespołach programistycznych, a także może kierować zespołami programistycznymi.

Potrafi także samodzielnie rozszerzać i uzupełniać swoją wiedzę w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej, podejmować pracę naukową i badawczą - indywidualnie i zespołowo, a także jest przygotowany do podejmowania studiów doktoranckich lub w przyszłości uzupełnić swoją wiedzę na studiów podyplomowych. Prowadzimy specjalizacje:

  • inżynieria systemów bezpieczeństwa komputerowego,
  • projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych,
  • sieci komputerowe i systemy rozproszone.