Aktualności

Baner przedstawia nazwę kursu oraz informacje na temat dofinansowania jego ze środków Funduszy Europejskich

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „UPH w Siedlcach – Uniwersytet MAXI". Ma on na celu podniesienie dostępności Uniwersytetu w latach 2019-2023 w aspekcie potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań inkluzyjnych.

Opis kursu

W ramach projektu realizowany jest kurs „Technologie informatyczne wspomagające osoby z uszkodzonym wzrokiem”. Adresowany jest on do wszystkich pracowników oraz studentów UPH, którzy są zainteresowani poznaniem takich zagadnień jak:

 1. W jaki sposób brak wzroku wpływa na możliwości korzystania z nowoczesnych technologii?
 2. Jakie są dostępne urządzenia elektroniczne wykorzystujące dotyk, słuch i resztki wzroku, które pomagają w pracy i nauce takim osobom?
 3. W jaki sposób osoby z uszkodzonym wzrokiem korzystają ze specjalistycznego oprogramowania powiększającego i mówiącego na komputerze i telefonie komórkowym?
 4. Jak można zapewnić osobom słabowidzącym i niewidomym dostęp do literatury i kultury za pomocą urządzeń elektronicznych i oprogramowania?

Program kursu

 1. Specyfika posługiwania się komputerem przez osoby niewidome i słabowidzące, praca z klawiaturą – skróty klawiszowe, techniki słuchowo-wizualne, słuchowo-dotykowe, praca bez użycia myszki.
 2. Oprogramowanie powiększające i odczytujące zawartość ekranu dla różnych systemów operacyjnych – specyfika pracy z tego typu oprogramowaniem.
 3. Dostęp do treści internetowych. Standardy WCAG i ARIA i ich zastosowanie.
 4. Specyfika pracy niewidomych i słabowidzących z popularnymi programami np. pakiet Office, programy pocztowe, eksploratory plików, itd.
 5. Tworzenie dokumentów brajlowskich i problemy związane z prawidłowym przygotowaniem wydruku tekstu i tyflografiki. Dostępne oprogramowanie.
 6. Tworzenie materiałów audio i wideo, audiodeskrypcja filmów, praca z dźwiękiem, standard Daisy i ePub2.
 7. Interfejsy programistyczne w różnych językach programowania zapewniające dostępność tworzonego oprogramowania dla słabowidzących i niewidomych. *

* Punkt 7 będzie realizowany w przypadku, gdy uczestnikami kursu w danej grupie będą studenci kierunku informatyka lub pracownicy Instytutu Informatyki.

Przejdź do pozostałej części tekstu

Baner przedstawia nazwę kursu oraz informacje na temat dofinansowania jego ze środków Funduszy Europejskich

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „UPH w Siedlcach – Uniwersytet MAXI". Ma on na celu podniesienie dostępności Uniwersytetu w latach 2019-2023 w aspekcie potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań inkluzyjnych.

Opis kursu

W ramach projektu realizowany jest kurs „Codzienne funkcjonowanie osób niewidomych i słabowidzących”. Adresowany jest on do wszystkich pracowników oraz studentów UPH, którzy są zainteresowani poznaniem takich zagadnień jak:

 • trudności jakie napotykają osoby słabowidzące i niewidome w codziennym życiu edukacji i pracy,
 • techniki i dostępne możliwości pozwalające na radzenie sobie z tymi trudnościami,
 • potrzeby jakie w związku z tym takie osoby odczuwają.

Celem kursu jest praktyczne przybliżenie uczestnikom specyfiki codziennego życia i pracy osób z dysfunkcją wzroku. Liczymy, że poznanie tych zagadnień przyniesie korzyść zarówno osobom pełnosprawnym (uczestnikom kursu) jak i osobom słabowidzącym i niewidomym, z którymi mogą się one spotkać. Znając lepiej tę tematykę, osoba pełnosprawna będzie w stanie bez barier nawiązać satysfakcjonujące obie strony kontakty, a być może podjąć owocną współpracę na różnych polach.

Przejdź do pozostałej części tekstu

Na zdjęciu studentka siedzi przed komputerem i zapisuje notatki

W zakładce Studenci > Rozkłady zajęć dostępne są rozkłady zajęć dla studiów stacjonarnych (kierunek informatyka) na semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023.

Na zdjęciu dr Dariusz Mikułowski prezentuje platformę EuroMath. W tle widoczny slajd z prezentacją.

W dniu 16 września 2022 r. pracownicy Instytutu Informatyki dr Dariusz Mikułowski i dr Andrzej Salamończyk prezentowali uruchomioną ponownie platformę do nauczania matematyki EuroMath podczas REHA FOR THE BLIND IN POLAND (2022). REHA for the Blind (www.szansadlaniewidomych.org/index.php/xx-edycja-reha-for-the-blind-in-poland-2022) to największe w Polsce wydarzenie promujące różne rozwiązania wspierające naukę i pracę osób niewidomych i słabowidzących. Zostało ono zorganizowane już po raz 20. przez fundację Szansa dla Niewidomych. Ta trwająca 4 dni impreza odbyła się w Centrum Nauki Kopernika w
Warszawie i miała formę wystawy wraz z połączoną z nią konferencją i innymi wydarzeniami takimi jak koncert muzyczny czy wyścig na tandemach. Nasi pracownicy zaprezentowali referat pt. "Matematyka dla wszystkich - Uniwersalna platforma Euromath do nauczania matematyki niewidomych uczniów przez widzących nauczycieli". Wystąpienie spotkało się z dobrym przyjęciem wzbudzając zainteresowanie wśród uczestników konferencji.

Ogłoszenia


Dlaczego warto studiować informatykę?

Wewnątrz biura czterej pracownicy pochyleni nad projektem przy biurku

Informatyka to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin w nauce i technice. Jest podstawą istniejących systemów zarządzania w wielu przedsiębiorstwach. Wykorzystuje najnowsze technologie i wyznacza standardy budowy systemów informatycznych. Informatyka jest obecna w każdym aspekcie naszego życia. 

Zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny wiedzy ciągle jest bardzo wysokie. Po studiach na naszym kierunku nie będziesz musiał długo szukać pracy. Nasi studenci już pod koniec studiów rozpoczynają pracę w dużych firmach z branży IT.

Nasza oferta

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

Pracownik biurowy pracuje przy komputerze

Studiując na kierunku Informatyka na studiach pierwszego stopnia (studia inżynierskie) można zapoznać się z ogólnymi zagadnieniami dotyczącymi informatyki (zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemy operacyjne, sieci komputerowe i baz danych) oraz można uzyskać wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych, programowania komputerów i inżynierii oprogramowania.

Można także zdobyć podstawową wiedzę w zakresie grafiki komputerowej, sztucznej inteligencji i komunikacji człowiek-komputer. Zdobyta wiedza umożliwia efektywną pracę w zespołach programistycznych, jako administrator sieci komputerowych oraz projektant i administrator stron WWW. Na naszych studiach można ukończyć specjalizacje:

 • programowanie systemów i baz danych,
 • systemy i sieci komputerowe,
 • grafika komputerowa,
 • mobilne systemy komputerowe.

 

Studia drugiego stopnia (magisterskie)

Pracownik biurowy wykonuje notatkę ołówkiem

Absolwent studiów II stopnia uzyskuje wiedzę i umiejętności z zakresu modelowania i analizy systemów informatycznych, zastosowań informatyki, badań operacyjnych, obliczeń naukowych i metod numerycznych a także poznaje nowoczesne i zaawansowane technologie informatyczne oraz jest przygotowany do pracy w zespołach programistycznych, a także może kierować zespołami programistycznymi.

Potrafi także samodzielnie rozszerzać i uzupełniać swoją wiedzę w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej, podejmować pracę naukową i badawczą - indywidualnie i zespołowo, a także jest przygotowany do podejmowania studiów doktoranckich lub w przyszłości uzupełnić swoją wiedzę na studiów podyplomowych. Prowadzimy specjalizacje:

 • inżynieria systemów bezpieczeństwa komputerowego,
 • projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych,
 • sieci komputerowe i systemy rozproszone.