Aktualności

Plakat 5th Annual Teknofest Aerospace and Technology Festival

Zapraszamy do wzięcia udziału w 5th Annual Teknofest Aerospace and Technology Festival (TEKNOFEST 2022), który ma się odbyć w dniach od 30 sierpnia do 4 września 2022 roku w Turcji.

TEKNOFEST 2022 jest cyklicznym wydarzeniem o charakterze naukowym, skierowanym do młodych ludzi, w tym studentów. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Tureckiego Zespołu Technologicznego (Turkish Technology Team Foundation) oraz Ministerstwo Przemysłu i Technologii Republiki Turcji. Celem tego dorocznego wydarzenia jest podniesienie kompetencji w dziedzinie nauk ścisłych i inżynieryjnych. Udział w projekcie umożliwia uczestnictwo w konkursach, wyjazdach do firm technologicznych oraz podjęcia staży w Turcji. Wydarzenie ma charakter międzynarodowy i co roku spotyka się z zainteresowaniem uczestników z całego świata.

Termin rejestracji upływa z dniem 28 lutego br. Więcej informacji dostępnych na stronie: https://teknofest.org/en/

Na zdjęciu studentka siedzi przed komputerem i zapisuje notatki

W zakładce Studenci > Rozkłady zajęć dostępne są rozkłady zajęć dla studiów stacjonarnych na semestr letni roku akademickiego 2021/2022.

Na zdjęciu osoby uczestniczące w podpisaniu umowy

JM Rektor prof. dr hab. Mirosław Minkina i Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie Pani Ewa Flaga podpisali umowę o współpracy naukowo-dydaktycznej. W ramach umowy, UPH obejmie patronatem klasy o profilu kształcenia technik informatyk; uczniowie wezmą udział w lekcjach akademickich (wykładach, ćwiczeniach, seminariach) z wykładowcami UPH; uczniowie i nauczyciele będą uczestniczyć w sympozjach, konferencjach, warsztatach tematycznych realizowanych w naszym Instytucie InformatykiUmowa będzie realizowana przez Instytut Informatyki.

Cyberthon poster

On 17th–18th February Vilnius University Kaunas Faculty is organizing the International Cyber Security Tournament “VU CYBERTHON 2022” for high school and university students and cyber security enthusiasts.

On the first day of the Competition (17th February) online lectures about web applications, fake news, propaganda, digital forensics and other topics will be organized. Lectures will be broadcasted live on the Vilnius University YouTube channel.

Starting from 17th February 5 p.m. (GMT+2) contest participants will have 24 hours for solving all challenges. Participants who score the most points will be granted with cash prizes.

  • 1st place - EUR 500,
  • 2nd place - EUR 300,
  • 3rd place - EUR 100.

More information and registration at: https://www.cyberthon.lt/.

Ogłoszenia


Dlaczego warto studiować informatykę?

Wewnątrz biura czterej pracownicy pochyleni nad projektem przy biurku

Informatyka to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin w nauce i technice. Jest podstawą istniejących systemów zarządzania w wielu przedsiębiorstwach. Wykorzystuje najnowsze technologie i wyznacza standardy budowy systemów informatycznych. Informatyka jest obecna w każdym aspekcie naszego życia. 

Zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny wiedzy ciągle jest bardzo wysokie. Po studiach na naszym kierunku nie będziesz musiał długo szukać pracy. Nasi studenci już pod koniec studiów rozpoczynają pracę w dużych firmach z branży IT.

Nasza oferta

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

Pracownik biurowy pracuje przy komputerze

Studiując na kierunku Informatyka na studiach pierwszego stopnia (studia inżynierskie) można zapoznać się z ogólnymi zagadnieniami dotyczącymi informatyki (zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemy operacyjne, sieci komputerowe i baz danych) oraz można uzyskać wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych, programowania komputerów i inżynierii oprogramowania.

Można także zdobyć podstawową wiedzę w zakresie grafiki komputerowej, sztucznej inteligencji i komunikacji człowiek-komputer. Zdobyta wiedza umożliwia efektywną pracę w zespołach programistycznych, jako administrator sieci komputerowych oraz projektant i administrator stron WWW. Na naszych studiach można ukończyć specjalizacje:

  • programowanie systemów i baz danych,
  • systemy i sieci komputerowe,
  • grafika komputerowa,
  • mobilne systemy komputerowe.

 

Studia drugiego stopnia (magisterskie)

Pracownik biurowy wykonuje notatkę ołówkiem

Absolwent studiów II stopnia uzyskuje wiedzę i umiejętności z zakresu modelowania i analizy systemów informatycznych, zastosowań informatyki, badań operacyjnych, obliczeń naukowych i metod numerycznych a także poznaje nowoczesne i zaawansowane technologie informatyczne oraz jest przygotowany do pracy w zespołach programistycznych, a także może kierować zespołami programistycznymi.

Potrafi także samodzielnie rozszerzać i uzupełniać swoją wiedzę w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej, podejmować pracę naukową i badawczą - indywidualnie i zespołowo, a także jest przygotowany do podejmowania studiów doktoranckich lub w przyszłości uzupełnić swoją wiedzę na studiów podyplomowych. Prowadzimy specjalizacje:

  • inżynieria systemów bezpieczeństwa komputerowego,
  • projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych,
  • sieci komputerowe i systemy rozproszone.