Aktualności

Widok na Uniwersytet

Zapraszamy wszystkich studentów do wzięcia udziału w Szkołach Letnich 2022 organizowanych przez Wydział Nauk Uniwersytetu Hradec Kralove, Czechy. Kursy odbędą się od 13 lipca do 13 sierpnia 2022 r. W szkołach letnich nie pobiera się czesnego, a studenci otrzymają bezpłatne zakwaterowanie w akademikach. Studenci mają do wyboru Letnią Szkołę Biologiczną, Matematyczną, Cybernetyczną i Toksykologiczną. Studenci zostaną zapoznani z podstawami języka/kultury czeskiej i zostaną dla nich zorganizowane wycieczki z przewodnikiem.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: https://www.uhk.cz/en/faculty-of-science/exchanges/summer-school-1/summer-school-2022

Załączniki:

Plakat 5th Annual Teknofest Aerospace and Technology Festival

Zapraszamy do wzięcia udziału w 5th Annual Teknofest Aerospace and Technology Festival (TEKNOFEST 2022), który ma się odbyć w dniach od 30 sierpnia do 4 września 2022 roku w Turcji.

TEKNOFEST 2022 jest cyklicznym wydarzeniem o charakterze naukowym, skierowanym do młodych ludzi, w tym studentów. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Tureckiego Zespołu Technologicznego (Turkish Technology Team Foundation) oraz Ministerstwo Przemysłu i Technologii Republiki Turcji. Celem tego dorocznego wydarzenia jest podniesienie kompetencji w dziedzinie nauk ścisłych i inżynieryjnych. Udział w projekcie umożliwia uczestnictwo w konkursach, wyjazdach do firm technologicznych oraz podjęcia staży w Turcji. Wydarzenie ma charakter międzynarodowy i co roku spotyka się z zainteresowaniem uczestników z całego świata.

Termin rejestracji upływa z dniem 28 lutego br. Więcej informacji dostępnych na stronie: https://teknofest.org/en/

Na zdjęciu osoby uczestniczące w podpisaniu umowy

JM Rektor prof. dr hab. Mirosław Minkina i Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie Pani Ewa Flaga podpisali umowę o współpracy naukowo-dydaktycznej. W ramach umowy, UPH obejmie patronatem klasy o profilu kształcenia technik informatyk; uczniowie wezmą udział w lekcjach akademickich (wykładach, ćwiczeniach, seminariach) z wykładowcami UPH; uczniowie i nauczyciele będą uczestniczyć w sympozjach, konferencjach, warsztatach tematycznych realizowanych w naszym Instytucie InformatykiUmowa będzie realizowana przez Instytut Informatyki.

Cyberthon poster

On 17th–18th February Vilnius University Kaunas Faculty is organizing the International Cyber Security Tournament “VU CYBERTHON 2022” for high school and university students and cyber security enthusiasts.

On the first day of the Competition (17th February) online lectures about web applications, fake news, propaganda, digital forensics and other topics will be organized. Lectures will be broadcasted live on the Vilnius University YouTube channel.

Starting from 17th February 5 p.m. (GMT+2) contest participants will have 24 hours for solving all challenges. Participants who score the most points will be granted with cash prizes.

 • 1st place - EUR 500,
 • 2nd place - EUR 300,
 • 3rd place - EUR 100.

More information and registration at: https://www.cyberthon.lt/.

Ogłoszenia


INFORMATYKA - studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

Pracownik biurowy pracuje przy komputerze

Uzyskanie przez absolwenta wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu informatyki, w tym z zakresu projektowania i zarządzania systemami informatycznymi. W szczególności celem studiów jest by absolwent kierunku informatyka:

 • znał i rozumiał na gruncie matematyki, elektroniki, techniki cyfrowej i miernictwa elektronicznego zasady budowy i funkcjonowania współczesnych systemów komputerowych i urządzeń z nimi współpracujących, a także znał i rozumiał zasady funkcjonowania systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych, sztucznej inteligencji, Internetu i programowania oraz projektowania systemów informatycznych,
 • umiał programować komputery i znał zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych, a także posiadał podstawową wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i ergonomii pracy, problemów społecznych i zawodowych informatyki i przedsiębiorczości,
 • posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do: o podjęcia i realizacji zadań w zespołach projektowych, programistycznych i wdrożeniowych systemów informatycznych, o podjęcia pracy i efektywnego działania na różnych stanowiskach w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub pielęgnacją (serwisem, konserwacją) urządzeń, narzędzi i systemów informatycznych, o zarządzania i administrowania różnej wielkości systemami informatycznymi, o podejmowania samodzielnego rozszerzania i uzupełniania swej wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej, o podejmowania studiów II stopnia na kierunku Informatyka.

Ponadto celem studiów jest by absolwent znał i rozumiał istotę dobrej praktyki inżynierskiej.

 

Na studiach I stopnia można ukończyć specjalności:

 • programowanie systemów i baz danych,
 • grafika komputerowa,
 • mobilne systemy komputerowe.

 

INFORMATYKA - studia drugiego stopnia (magisterskie)

Pracownik biurowy wykonuje notatkę ołówkiem

Celem studiów II stopnia jest pozyskanie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów II stopnia uwzględniających odpowiednią wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne wynikające z Polskiej Ramy Kwalifikacji. W szczególności celem studiów II stopnia na kierunku Informatyka jest, by absolwent otrzymując tytuł magistra inżyniera posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do:

 • samodzielnego rozwiązywania złożonych problemów informatycznych, w tym: identyfikacji i klasyfikacji pod względem zakresu i stopnia trudności specyfikacji i implementacji rozwiązań,
 • przygotowania i realizacji złożonych projektów informatycznych,
 • biegłego posługiwania się współczesnymi narzędziami informatycznymi z zakresu ich eksploatacji, projektowania i zarządzania,
 • samodzielnego rozszerzania i uzupełniania swej wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej,
 • być przygotowanym do podejmowania pracy naukowej i badawczej - indywidualnej i zespołowej,
 • być przygotowanym do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych w formie studiów doktoranckich lub studiów podyplomowych.

Na tych studiach prowadzimy specjalności:

 • inteligencja obliczeniowa (NOWA SPECJALNOŚĆ),
 • projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych.

INŻYNIERIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH - studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

 

Absolwent kierunku Inżynieria procesów technologicznych jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i elementów konstrukcyjnych, jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych, jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych, jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.

Na studiach I stopnia można ukończyć specjalności:

 • technologie informatyczne wspomagające procesy produkcji,
 • technologie informatyczne wspomagające organizację i zarządzanie procesami produkcji.