Aktualności

Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie skierowanym do studentów pragnących zacząć swoją przygodę z programowaniem - DevOps Ninja. Udział w konkursie pozwoli studentom otworzyć nową ścieżkę w drodze do ich przyszłej kariery. Organizatorem inicjatywy jest Credit Agricole, wspólnie z ekspertami Dell Technologies i VMware. 

Do wzięcia udziału studenci muszą wykonać trzy proste kroki:

 1. Pierwszy z nich to rejestracja na stronie: devopsninjakonkurs.pl
 2. W następnym etapie studenci będą mieli szansę poszerzyć swoją wiedzę i wziąć udział w webinarze prowadzonym przez ekspertów, a następnie wypełnić test, oparty o zdobytą wiedzę. 
 3. Ostatnim krokiem jest stworzenie aplikacji lub usługi w profesjonalnym środowisku Tanzu.

Dla zwycięzców czekają nagrody, zapewnione przez organizatorów konkursu:

 • Trzy monitory DELL-U4919DW
 • Płatne praktyki w dziale R&D w Dell Technologies
 • Płatne praktyki w banku Credit Agricole
 • 10 darmowych kont VIP w banku Credit Agricole 

Zgłoszenia przyjmowane są do 28 listopada. Rejestracja oraz szczegóły konkursu dostępne są na stronie DevOpsNinja konkurs: devopsninjakonkurs.pl.

Zaproszenie na seminarium w dniu 16.11.2022 r.

Zapewnienie działającego w czasie rzeczywistym systemu do lokalizacji niebezpiecznego źródła skażenia jest jednym z głównych wyzwań dla miejskich grup reagowania kryzysowego. Niestety, wszystkie proponowane rozwiązania umożliwiające oszacowanie lokalizacji źródeł zanieczyszczeń na podstawie zarejestrowanych przez sieć czujników stężeń substancji nie mogą działać w czasie rzeczywistym. Powodem jest znaczny czas obliczeniowy wymagany przez zastosowane modele dyspersji. Rozwiązaniem może być zastosowanie wytrenowanej sztucznej sieci neuronowej (SSN) zamiast modelu dyspersji w algorytmie rekonstrukcji. Aby mogła być używana, SSN musi nauczyć się symulować transport zanieczyszczeń w powietrzu. Szkolenie SSN jest kosztowne obliczeniowo, ale po przeszkoleniu SSN byłaby szybkim narzędziem umożliwiającym oszacowanie rozkładu stężenia zanieczyszczeń. Przestrzenny rozkład zanieczyszczenia jest funkcją wielowymiarową zależną od warunków pogodowych (kierunek i prędkość wiatru), współrzędnych źródeł zanieczyszczenia, szybkości uwalniania i czasu jego trwania. Staramy się odpowiedzieć, jaką topologię powinna posiadać SSN, aby poprawnie prognozować siłę zanieczyszczeń w danym punkcie obszaru zurbanizowanego w określonym czasie.

Baner wydarzenia Hackathon

Szanowni Państwo,

19-20 listopada w Krakowie odbędzie się 8. edycja największego stacjonarnego hackathonu w Europie – HackYeah powered by GovTech. To maraton programowania skierowany nie tylko do specjalistów IT, grafików, programistów, informatyków, ale także specjalistów od zarządzania, marketingu czy entuzjastów nowych technologii. Uczestnicy zawodów będą mierzyli się z rozstrzygnięciem wielu ciekawych wyzwań i stworzeniem innowacyjnych rozwiązań. W tym roku inicjatywa skupia się m.in. wokół tematyki „Less Waste”, szerokiego zagadnienia „Internet of Things” oraz innych zadań partnerskich. Pula nagród przekroczyła już 250 tys. zł. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie wydarzenia https://hackyeah.pl.

Plakat prezentuje informacje o dacie i formie konferencji

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXVI konferencji „Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych”, która odbędzie się 19 października br. w formule on-line.

Na uczestników czekają różnorodne, inspirujące tematy oraz spora dawka wiedzy w pigułce, a sprawdzoną jakość gwarantuje nasze ponad ćwierć wieku doświadczeń w organizacji październikowych imprez statystycznych.

Wykładowcy (na co dzień naukowcy z renomowanych polskich ośrodków naukowych) zaprezentują, jak metody analizy danych wspierają ich w następujących obszarach:

 • neuromonitorowanie pacjentów z urazami mózgu
 • analiza wyników testów, ankiet i kwestionariuszy w badaniach społecznych
 • wpływ surowca i technologii w kształtowaniu jakości produktów (na przykładzie miodów pitnych)
 • ocena wybranych czynników rokowniczych w rozwoju inwazyjnego nowotworu piersi
 • odkrycia naukowe przy wykorzystaniu zasobów Big Data i narzędzi sztucznej inteligencji

Na uczestników czeka dodatkowa atrakcja: quizy statystyczne z upominkami dla zwycięzców.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zachęcam do zapoznania się z programem wydarzenia oraz przesłania zgłoszenia już dziś. Będzie nam niezmiernie miło gościć Państwa pracowników i studentów – zapraszamy! Liczba miejsc jest ograniczona.

Patronat nad konferencją sprawuje Polskie Towarzystwo Statystyczne.

Oferta studiów


INFORMATYKA - studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

Pracownik biurowy pracuje przy komputerze

Uzyskanie przez absolwenta wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu informatyki, w tym z zakresu projektowania i zarządzania systemami informatycznymi. W szczególności celem studiów jest by absolwent kierunku informatyka:

 • znał i rozumiał na gruncie matematyki, elektroniki, techniki cyfrowej i miernictwa elektronicznego zasady budowy i funkcjonowania współczesnych systemów komputerowych i urządzeń z nimi współpracujących, a także znał i rozumiał zasady funkcjonowania systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych, sztucznej inteligencji, Internetu i programowania oraz projektowania systemów informatycznych,
 • umiał programować komputery i znał zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych, a także posiadał podstawową wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i ergonomii pracy, problemów społecznych i zawodowych informatyki i przedsiębiorczości,
 • posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do: o podjęcia i realizacji zadań w zespołach projektowych, programistycznych i wdrożeniowych systemów informatycznych, o podjęcia pracy i efektywnego działania na różnych stanowiskach w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub pielęgnacją (serwisem, konserwacją) urządzeń, narzędzi i systemów informatycznych, o zarządzania i administrowania różnej wielkości systemami informatycznymi, o podejmowania samodzielnego rozszerzania i uzupełniania swej wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej, o podejmowania studiów II stopnia na kierunku Informatyka.

Ponadto celem studiów jest by absolwent znał i rozumiał istotę dobrej praktyki inżynierskiej.

 

Na studiach I stopnia można ukończyć specjalności:

 • programowanie systemów i baz danych,
 • grafika komputerowa,
 • mobilne systemy komputerowe.

 

INFORMATYKA - studia drugiego stopnia (magisterskie)

Pracownik biurowy wykonuje notatkę ołówkiem

Celem studiów II stopnia jest pozyskanie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów II stopnia uwzględniających odpowiednią wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne wynikające z Polskiej Ramy Kwalifikacji. W szczególności celem studiów II stopnia na kierunku Informatyka jest, by absolwent otrzymując tytuł magistra inżyniera posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do:

 • samodzielnego rozwiązywania złożonych problemów informatycznych, w tym: identyfikacji i klasyfikacji pod względem zakresu i stopnia trudności specyfikacji i implementacji rozwiązań,
 • przygotowania i realizacji złożonych projektów informatycznych,
 • biegłego posługiwania się współczesnymi narzędziami informatycznymi z zakresu ich eksploatacji, projektowania i zarządzania,
 • samodzielnego rozszerzania i uzupełniania swej wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej,
 • być przygotowanym do podejmowania pracy naukowej i badawczej - indywidualnej i zespołowej,
 • być przygotowanym do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych w formie studiów doktoranckich lub studiów podyplomowych.

Na tych studiach prowadzimy specjalności:

 • inteligencja obliczeniowa (NOWA SPECJALNOŚĆ),
 • projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych.

INŻYNIERIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH - studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

 

Absolwent kierunku Inżynieria procesów technologicznych jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i elementów konstrukcyjnych, jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych, jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych, jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.

Na studiach I stopnia można ukończyć specjalności:

 • technologie informatyczne wspomagające procesy produkcji,
 • technologie informatyczne wspomagające organizację i zarządzanie procesami produkcji.