Aktualności

Zdjęcie przedstawia grupę młodych ludzi

Jeśli jeszcze nie słyszeliście o Imagine Cup to warto zajrzeć na stronę https://imaginecup.microsoft.com/pl-pl. Jest to konkurs, w którym możecie spróbować swoich sił we wdrażaniu ciekawych rozwiązań technologicznych.

Mężczyzna patrzący na tablicę pełną zadań i notatek

Pracownik Instytutu Informatyki dr Dariusz Mikułowski w dniach od 1 czerwca 2018 r. do 30 września 2019 r. brał udział w projekcie edukacyjnej sieci wymiany wyników badań naukowych pt. "V4+ Academic Research Consortium integrating  databases, robotics and languages technologies". Projekt był finansowany przez Fundusz Vyszehracki, a jego celem było zintegrowanie badań prowadzonych przez partnerów w celu wystąpienia o wspólne wnioski o granty w ramach programu Horizon2020.

Celem projektu było:

  1. Badania porównawcze dla wspólnych eksperymentów i znalezienia partnerów do wniosków o granty w programie Horizon 2012.
  2. Utworzenie wirtualnej sieci naukowej do wymiany wyników badań i jej testowanie.
  3. Powstanie systemu: Robot edukacyjny / system pamięci osobistej - aplikacja wspierająca dostarczanie materiałów edukacyjnych w językach partnerów z uwzględnieniem potrzeb uczniów/studentów niewidomych i słabowidzących.

Całkowity budżet projektu to 18 000 EUR, a budżet przypadający na każdego partnera to ok. 2 000 EUR.

Dotykające się pięści pracowników biura nad biurkiem z laptopami

Opublikowane zostały aktualnie wyniki kolejnego badania Ekonomicznych Losów Absolwentów polskich uczelni. Oparte jest ono na danych za 2017 r. Absolwenci informatyki z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach znaleźli się w grupie najlepiej zarabiających w skali całego kraju, w ciągu pierwszego roku po ukończeniu studiów. Jak wynika z analiz przeciętne wynagrodzenie osoby, która ukończyła w UPH informatykę, wynosiło w okresie, który był poddany analizie 5290,56 zł. W obszarze nauk technicznych, przy zastosowaniu względnego wskaźnika zarobków, absolwenci informatyki, studia stacjonarne II stopnia w UPH znaleźli się na 5 miejscu.

Kto wygrywa w poszczególnych obszarach kształcenia?

System monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów jest tworzony na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ośrodku Przetwarzania Informacji –Państwowym Instytucie Badawczym. Jego celem jest przekazywanie jak najbardziej wyczerpujących informacji o sytuacji absolwentów na rynku pracy. Głównym źródłem informacji w systemie są dane administracyjne pochodzące z -systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dane m.in. o sytuacji zawodowej absolwentów: zatrudnieniu, bezrobociu, wynagrodzeniach) oraz z systemu POL-on, czyli systemu informacji o szkolnictwie wyższym wspierającego pracę MNiSW (zawiera informacje m.in. o wykształceniu absolwentów szkół wyższych). ela.nauka.gov.pl

Czytaj także https://m.bankier.pl/wiadomosc/Co-studiowac-zeby-dobrze-zarabiac-Ministerstwo-pokazalo-stawki-7703021.html

tytulowe

W dniach 13 i 14 grudnia 2018 roku na Wydziale Nauk Ścisłych został przeprowadzony kurs dla dziesięcioosobowej grupy studentów trzeciego roku informatyki z zakresu obsługi systemu GIT służącego do kontroli wersji kodu źródłowego. Kurs przeprowadził trener Mariusz Pastuszka reprezentujący firmę Vavatech Sp. z o.o. z Warszawy. Kurs ten został zrealizowany w ramach projektu „Wsparcie uczelni szansą na jej rozwój”. Podczas kursu omawiane były podstawowe koncepcje, narzędzia, komendy, integracja z IDE oraz wykorzystanie serwisów github i bitbucket. Główny nacisk kładziony był na ćwiczenia praktyczne, podczas których uczestnicy mieli okazję na praktycznych przykładach sprawdzić i utrwalić zdobytą wiedzę teoretyczną obejmującą między innymi: instalację oprogramowania, tworzenie repozytorium, zatwierdzanie zmian w repozytorium, wycofywanie zmian, edytowania commitów, pracę w oparciu o półki, rozgałęzienia, scalenia gałęzi, zarządzanie rozwiązywaniem konfliktów w projekcie, pracę z repozytoriami zdalnymi, pracę z serwisem GitHub i odzyskiwanie usuniętych danych.

Ogłoszenia


Dlaczego warto studiować informatykę?

Wewnątrz biura czterej pracownicy pochyleni nad projektem przy biurku

Informatyka to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin w nauce i technice. Jest podstawą istniejących systemów zarządzania w wielu przedsiębiorstwach. Wykorzystuje najnowsze technologie i wyznacza standardy budowy systemów informatycznych. Informatyka jest obecna w każdym aspekcie naszego życia. 

Zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny wiedzy ciągle jest bardzo wysokie. Po studiach na naszym kierunku nie będziesz musiał długo szukać pracy. Nasi studenci już pod koniec studiów rozpoczynają pracę w dużych firmach z branży IT.

Nasza oferta

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

Pracownik biurowy pracuje przy komputerze

Studiując na kierunku Informatyka na studiach pierwszego stopnia (studia inżynierskie) można zapoznać się z ogólnymi zagadnieniami dotyczącymi informatyki (zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemy operacyjne, sieci komputerowe i baz danych) oraz można uzyskać wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych, programowania komputerów i inżynierii oprogramowania.

Można także zdobyć podstawową wiedzę w zakresie grafiki komputerowej, sztucznej inteligencji i komunikacji człowiek-komputer. Zdobyta wiedza umożliwia efektywną pracę w zespołach programistycznych, jako administrator sieci komputerowych oraz projektant i administrator stron WWW. Na naszych studiach można ukończyć specjalizacje:

  • programowanie systemów i baz danych,
  • systemy i sieci komputerowe,
  • grafika komputerowa,
  • mobilne systemy komputerowe.

 

Studia drugiego stopnia (magisterskie)

Pracownik biurowy wykonuje notatkę ołówkiem

Absolwent studiów II stopnia uzyskuje wiedzę i umiejętności z zakresu modelowania i analizy systemów informatycznych, zastosowań informatyki, badań operacyjnych, obliczeń naukowych i metod numerycznych a także poznaje nowoczesne i zaawansowane technologie informatyczne oraz jest przygotowany do pracy w zespołach programistycznych, a także może kierować zespołami programistycznymi.

Potrafi także samodzielnie rozszerzać i uzupełniać swoją wiedzę w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej, podejmować pracę naukową i badawczą - indywidualnie i zespołowo, a także jest przygotowany do podejmowania studiów doktoranckich lub w przyszłości uzupełnić swoją wiedzę na studiów podyplomowych. Prowadzimy specjalizacje:

  • inżynieria systemów bezpieczeństwa komputerowego,
  • projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych,
  • sieci komputerowe i systemy rozproszone.