• Rekrutacja na studia I stopnia
 • Akademia Wiedzy Komputerowej

Oferta Instytutu Informatyki

Szanowni Państwo,

Instytut Informatyki prowadzi prace badawczo-rozwojowe oraz wdrożeniowe w zakresie:

 • projektowania i wdrażania systemów informatycznych,
 • projektowania sieci komputerowych,
 • implementacji systemów i technologii bezpieczeństwa w systemach komputerowych,
 • wdrażania najnowszych technologii w istniejących rozwiązaniach informatycznych,
 • prac badawczo-rozwojowych.

Instytut Informatyki posiada wykwalifikowaną kadrę doświadczonych pracowników, którzy realizują projekty zarówno badawczo-rozwojowe, ale również prace z zakresu projektowania, programowania i wdrażania rozwiązań informatycznych. Prowadzona jest aktywna współpraca z przemysłem w zakresie wprowadzania innowacyjnych technologii. Zapraszamy do nawiązania współpracy, oferujemy dogodne warunki i terminową realizację zadań.

 

projekt staz najlepszy start

belka_studia_na_kierunku rekrutacja_1

Dlaczego warto studiować informatykę?

Informatyka to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin w nauce i technice. Jest podstawą istniejących systemów zarządzania w wielu przedsiębiorstwach. Wykorzystuje najnowsze technologie i wyznacza standardy budowy systemów informatycznych. Informatyka jest obecna w każdym aspekcie naszego życia.

Zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny wiedzy obecnie jest bardzo wysokie. Szacuje się, że za pięć lat deficyt pracowników, wśród informatyków, może wynieść na polskim rynku pracy niemal 30 procent. Po studiach na naszym kierunku nie będziesz musiał długo szukać pracy. Nasi studenci już pod koniec studiów rozpoczynają pracę w dużych firmach związanych z informatyką.

belka_nasza_ofertarekrutacja_2

Co u nas skończysz?

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

Studiując na kierunku Informatyka na studiach pierwszego stopnia (studia inżynierskie) można zapoznać się z ogólnymi zagadnieniami dotyczącymi informatyki (zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemy operacyjne, sieci komputerowe i baz danych) oraz można uzyskać wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych, programowania komputerów i inżynierii oprogramowania.

Można także zdobyć podstawową wiedzę w zakresie grafiki komputerowej, sztucznej inteligencji i komunikacji człowiek-komputer. Zdobyta wiedza umożliwia efektywną pracę w zespołach programistycznych, jako administrator sieci komputerowych oraz projektant i administrator stron WWW. Na naszych studiach można ukończyć specjalizacje:

 • programowanie systemów i baz danych,
 • systemy i sieci komputerowe,
 • grafika komputerowa,
 • mobilne systemy komputerowe.
Studia drugiego stopnia (magisterskie)

Absolwent studiów II stopnia uzyskuje wiedzę i umiejętności z zakresu modelowania i analizy systemów informatycznych, zastosowań informatyki, badań operacyjnych, obliczeń naukowych i metod numerycznych a także poznaje nowoczesne i zaawansowane technologie informatyczne oraz jest przygotowany do pracy w zespołach programistycznych, a także może kierować zespołami programistycznymi.

Potrafi także samodzielnie rozszerzać i uzupełniać swoją wiedzę w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej, podejmować pracę naukową i badawczą - indywidualnie i zespołowo, a także jest przygotowany do podejmowania studiów doktoranckich lub w przyszłości uzupełnić swoją wiedzę na studiów podyplomowych. Prowadzimy specjalizacje:

 • inżynieria systemów bezpieczeństwa komputerowego,
 • projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych,
 • sieci komputerowe i systemy rozproszone.
Studia podyplomowe

Oferujemy studia podyplomowe z zakresu informatyki i zastosowań informatyki.

 

belka_ksztalcenierekrutacja_3

Jak kształcimy?

Każdego dnia dokładamy wszelkich starań by studia na kierunku informatyka były prowadzone na najwyższym poziomie. W 2011 roku naszą pracę doceniła Państwowa Komisja Akredytacyjna, wydając ocenę pozytywną w sprawie jakości kształcenia na kierunku informatyka w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. W Instytucie Informatyki tworzy go wykwalifikowana kadra posiadająca wiedzę z wielu dziedzin informatyki. Doskonale przygotowani do przekazania wiedzy, uczenia kreatywności i otwartości na nowe technologie i trendy w informatyce.

 

belka_wyposazenierekrutacja_4

Doskonale wyposażone sale laboratoryjne

Obecnie nasz Instytut posiada 12 sal laboratoryjnych rozmieszczonych w dwóch budynkach wyposażonych w najnowszy sprzęt komputerowy. Instytut Informatyki posiada własną wydzieloną sieć komputerową obejmującą wszystkie pracownie komputerowe. Dostęp do sieci umożliwiony jest również poprzez łącze bezprzewodowe WiFi.

Studiując na kierunku Informatyka uzyskasz dostęp do nowoczesnego oprogramowania, m.in.: Oracle, Sphinx, AutoCAD 2000, SAS System, SAP, Matlab, a także możesz skorzystać z darmowego oprogramowania firmy Microsoft na zasadzie licencji MSDN oraz z klastra obliczeniowego dużej mocy. Możesz także rozwijać swoje zainteresowania aktywnie uczestnicząc w kole naukowym GENBIT, kole naukowym programistów czy ukończyć akademię CISCO. Nie muszą to być zainteresowania związane tylko z kierunkiem Informatyka, Instytut Informatyki organizuje także wystawy fotograficzne w ramach „Akademickiej Galerii Fotografii”.

belka aktualnosci

wspolne

W dniu 28 października 2016 r. na Wydziale Nauk Ścisłych gościli uczniowie z Publicznego Gimnazjum nr 6 im. księdza Stanisława Brzóski w Siedlcach. Studenci z Koła Naukowego Studentów Matematyki GRAF oraz Koła Naukowego Informatyków Genbit, na podstawie współpracy Kół, zaprosili uczniów na cztery warsztaty tematyczne:

 • „W poszukiwaniu złota…”  – warsztaty matematyczne – Martyna Sieczkiewicz, Anna Zabłocka, Karol Foryszewski
 • „Zrób sobie wielościan!” – warsztaty matematyczne – Anna Lisowiec, Marcin Miazio, Piotr Graniszewski
 • „Zostań programistą! - Podstawy C++” – warsztaty informatyczne – Mariusz Rostkowski, Karol Breguła
 • „Layout na streama w GIMP-ie” – warsztaty informatyczne – Bartosz Talma

Warsztaty zostały ocenione przez uczniów jako ciekawe i interesujące. Mamy nadzieję, że wiadomości zdobyte na warsztatach zostaną przez nich wykorzystane w praktyce!

tytulowe

W dniu 17 października 2016r. w Akademickiej Galerii Fotografii odbyło się oficjalne otwarcie wystawy Ferdynanda Sosnowskiego. Wernisaż nosił nazwę „Makro – świat widzialny i niewidzialny” i stanowił przekrój licznych wypraw autora na łono natury. Wystawę oficjalnie otworzyła Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych prof. nzw. dr hab. Wiesława Barszczewska. Uroczystość otwarcia wystawy i spotkania z autorem uświetnili swoją osobą Prodziekan WNŚ ds. Promocji i Rozwoju dr Mirosław Szaban i Prodziekan WNŚ ds. studenckich dr Danuta Kroczewska. Nad wystawą czuwał jej kurator dr Marek Pilski. Spotkanie zgromadziło wielu sympatyków fotografii, wśród nich przybyli pracownicy WNŚ, najbliższa rodzina i przyjaciele autora, przedstawiciele lokalnych mediów oraz zainteresowani studenci naszej uczelni. 

WDI 2016 tytulowa

22-23 marca 2016 roku w Warszawie odbyła się kolejna edycja Warszawskich Dni Informatyki. To największe wydarzenie IT w Polsce adresowane do studentów i profesjonalistów odbyło się w gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Organizatorami byli Fundacja Academic Partners, Koło Naukowe Informatyków PW, samorządy studentów, koła naukowe warszawskich uczelni i inne organizacje. Partnerami wydarzenia były branżowe media, firmy, instytucje, a także Koło Naukowe Informatyków Genbit oraz Siedleckie Targi Gier.

tytulowa

W dniu 15 lutego 2016 roku została podpisana umowa z Centria University of Applied Sciences w Kokkoli (Finlandia). Uczelnię fińską reprezentowała prof. Hannele Tair - prorektor ds. kształcenia, nasza uczelnia była reprezentowana przez prof. Kazimierza Jankowskiego - prorektora ds. nauki. Dzięki tej umowie studenci będący na ostatnim roku studiów I stopnia naszego instytutu będą mieli możliwość uzyskania dwóch dyplomów ukończenia studiów zawodowych: polskiego oraz fińskiego. Porozumienie daje taką możliwość już od bieżącego roku akademickiego.