Aktualności

seminarium autyzm 01

W dniu 8 maja 2023 r. o godz. 11:00 w auli 3 budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych przy ul. 3 Maja 54 odbyło się seminarium pt. "Autyzm. Nie tylko kolor niebieski". Seminarium zorganizowane zostało przez Koło Naukowe Studentów Informatyki Genbit i miało na celu zapoznanie społeczności studenckiej z tematem neuroróżnorodności. Pierwszą część seminarium poprowadziła Pani Gabriela Jastrzębska, studentka II roku kierunku informatyka. Opowiedziała o tym czym jest autyzm i z jakimi wyzwaniami w życiu codziennym musi mierzyć się osoba ze spektrum autyzmu. W drugiej części Pani mgr Milena Tymoszuk przedstawiła zagadnienia z zakresu integracji sensorycznej w spektrum autyzmu.

zjazd absolwentow

Drodzy Absolwenci kierunku Informatyka Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, z  przyjemnością zapraszamy Was na I Zjazd Absolwentów. W tym roku świętujemy 25-lecie działalności Instytutu Informatyki UPH. Z tej okazji organizujemy szereg wydarzeń jubileuszowych zwieńczonych zjazdem absolwentów kierunku informatyka.

W programie zjazdu przewidujemy spotkanie w gronie absolwentów oraz obecnych i byłych pracowników Instytutu Informatyki na terenie uczelni, w ramach którego będzie możliwość prezentacji oferty Państwa firm i instytucji naszym obecnym studentom. Następnie zapraszamy na I Bal Informatyków, który odbędzie się z w zajeździe Chodowiak  http://chodowiak.pl/ blisko Siedlec.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w planowanych wydarzeniach. Z pewnością będzie to okazja do przywołania wielu wspomnień i spotkań po latach.

Zachęcamy do wskazania preferowanej daty spotkania oraz pozostawienia adresu mail w formularzu https://forms.gle/HgDRUSAbHbMLfNTD6   (podanie danych nie zobowiązuje do udziału w zjeździe). W ten sposób będą Państwo na bieżąco informowani o dalszych szczegółach organizacyjnych.

Prosimy o rozpropagowanie tej informacji wśród znajomych absolwentów naszego kierunku. Liczymy na Państwa obecność.

Na zdjęciu prezentacja systemu VR

W dniu 21 kwietnia 2023 r. w Instytucie Informatyki na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UPH odbyła się konferencja "LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI" zorganizowana przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach oraz Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Konferencja, skierowana głównie do na nauczycieli szkół podstawowych, poświęcona była zastosowaniom nowoczesnych technologii nie tylko na lekcjach informatyki.

Celem inicjatywy edukacyjnej Laboratoria Przyszłości realizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

Na zdjęciu uczestnicy spotkania

Dnia 21 marca 2023 odbyła się XII edycja Pierwszego Dnia Wiosny z Wydziałem Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.

Główną atrakcją była gra terenowa pt. Upadek Czarnego Maga. Tego dnia aule, pracownie i laboratoria stały się krainami, które przemierzane były przez drużyny nieustraszonych uczniów okolicznych szkół, którzy musieli zmierzyć się z licznymi wyzwaniami i zagadkami. W Instytucie Informatyki zorganizowano pięć krain o tematyce inspirowanej prowadzonymi kierunkami studiów: informatyka oraz inżynieria procesów technologicznych:

dr W. Bartyna - Kraina VR (wirtualnej rzeczywistości)
dr M. Stępniak - Kraina dronów
dr. A. Niewiadomski - Kraina robotów
dr. B. Zegardło - Kraina geodezji
mgr M. Berendt-Marchel -  Kraina minerałów

Oferta studiów


INFORMATYKA - studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

Pracownik biurowy pracuje przy komputerze

Uzyskanie przez absolwenta wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu informatyki, w tym z zakresu projektowania i zarządzania systemami informatycznymi. W szczególności celem studiów jest by absolwent kierunku informatyka:

 • znał i rozumiał na gruncie matematyki, elektroniki, techniki cyfrowej i miernictwa elektronicznego zasady budowy i funkcjonowania współczesnych systemów komputerowych i urządzeń z nimi współpracujących, a także znał i rozumiał zasady funkcjonowania systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych, sztucznej inteligencji, Internetu i programowania oraz projektowania systemów informatycznych,
 • umiał programować komputery i znał zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych, a także posiadał podstawową wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i ergonomii pracy, problemów społecznych i zawodowych informatyki i przedsiębiorczości,
 • posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do: o podjęcia i realizacji zadań w zespołach projektowych, programistycznych i wdrożeniowych systemów informatycznych, o podjęcia pracy i efektywnego działania na różnych stanowiskach w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub pielęgnacją (serwisem, konserwacją) urządzeń, narzędzi i systemów informatycznych, o zarządzania i administrowania różnej wielkości systemami informatycznymi, o podejmowania samodzielnego rozszerzania i uzupełniania swej wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej, o podejmowania studiów II stopnia na kierunku Informatyka.

Ponadto celem studiów jest by absolwent znał i rozumiał istotę dobrej praktyki inżynierskiej.

 

Na studiach I stopnia można ukończyć specjalności:

 • programowanie systemów i baz danych,
 • grafika komputerowa,
 • mobilne systemy komputerowe.

 

INFORMATYKA - studia drugiego stopnia (magisterskie)

Pracownik biurowy wykonuje notatkę ołówkiem

Celem studiów II stopnia jest pozyskanie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów II stopnia uwzględniających odpowiednią wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne wynikające z Polskiej Ramy Kwalifikacji. W szczególności celem studiów II stopnia na kierunku Informatyka jest, by absolwent otrzymując tytuł magistra inżyniera posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do:

 • samodzielnego rozwiązywania złożonych problemów informatycznych, w tym: identyfikacji i klasyfikacji pod względem zakresu i stopnia trudności specyfikacji i implementacji rozwiązań,
 • przygotowania i realizacji złożonych projektów informatycznych,
 • biegłego posługiwania się współczesnymi narzędziami informatycznymi z zakresu ich eksploatacji, projektowania i zarządzania,
 • samodzielnego rozszerzania i uzupełniania swej wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej,
 • być przygotowanym do podejmowania pracy naukowej i badawczej - indywidualnej i zespołowej,
 • być przygotowanym do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych w formie studiów doktoranckich lub studiów podyplomowych.

Na tych studiach prowadzimy specjalności:

 • inteligencja obliczeniowa (NOWA SPECJALNOŚĆ),
 • projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych.

INŻYNIERIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH - studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

 

Absolwent kierunku Inżynieria procesów technologicznych jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i elementów konstrukcyjnych, jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych, jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych, jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.

Na studiach I stopnia można ukończyć specjalności:

 • technologie informatyczne wspomagające procesy produkcji,
 • technologie informatyczne wspomagające organizację i zarządzanie procesami produkcji.