Kierunek INFORMATYKA

Rozkłady dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (semestr zimowy 2021/22)
Rok studiówFormat PDFWersja dostępna cyfrowo
Rozkład zajęć dla pierwszego roku:  Plik w formacie PDF

Plik w wersji dostępnej cyfrowo

Rozkład zajęć dla drugiego roku:  Plik w formacie PDF

Plik w wersji dostępnej cyfrowo

Rozkład zajęć dla trzeciego roku:  Plik w formacie PDF

Plik w wersji dostępnej cyfrowo

Rozkład zajęć dla czwartego roku:  Plik w formacie PDF

Plik w wersji dostępnej cyfrowo

Rozkłady dla studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia (semestr zimowy 2021/22)
Rok studiówFormat PDFWersja dostępna cyfrowo
Rozkład zajęć dla pierwszego roku:  Plik w formacie PDF

Plik w wersji dostępnej cyfrowo

Rozkład zajęć dla drugiego roku:  Plik w formacie PDF

Plik w wersji dostępnej cyfrowo

Rozkład zajęć dla trzeciego roku:  Plik w formacie PDF

Plik w wersji dostępnej cyfrowo

Rozkład zajęć dla czwartego roku:  Plik w formacie PDF

Plik w wersji dostępnej cyfrowo

Rozkłady dla studiów stacjonarnych drugiego stopnia (semestr zimowy 2021/22)
Rok studiówFormat PDFWersja dostępna cyfrowo
Rozkład zajęć dla pierwszego roku:  Plik w formacie PDF Plik w wersji dostępnej cyfrowo

 

Data aktualizacji rozkładów: 21 października 2021 r. (zaktualizowano rozkład zajęć dla II roku studiów stacjonarnych)

 

Kierunek INŻYNIERIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

Rozkłady dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (semestr zimowy 2021/22)
Rok studiówFormat PDFWersja dostępna cyfrowo
Rozkład zajęć dla pierwszego roku:  Plik w formacie PDF

Plik w wersji dostępnej cyfrowo

Rozkład zajęć dla drugiego roku:  Plik w formacie PDF

Plik w wersji dostępnej cyfrowo

Rozkład zajęć dla trzeciego roku:  Plik w formacie PDF

Plik w wersji dostępnej cyfrowo

Rozkład zajęć dla czwartego roku:  Plik w formacie PDF

Plik w wersji dostępnej cyfrowo

Data aktualizacji rozkładów: 7 października 2021 r. (zaktualizowano rozkład zajęć dla II roku studiów stacjonarnych)