Kierunek INFORMATYKA

Rozkłady dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (semestr letni 2021/22)
Rok studiówFormat PDFWersja dostępna cyfrowo
Rozkład zajęć dla pierwszego roku:  Plik w formacie PDF

Plik w wersji dostępnej cyfrowo

Rozkład zajęć dla drugiego roku:  Plik w formacie PDF

Plik w wersji dostępnej cyfrowo

Rozkład zajęć dla trzeciego roku:  Plik w formacie PDF

Plik w wersji dostępnej cyfrowo

Rozkłady dla studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia (semestr letni 2021/22)
Rok studiówFormat PDFWersja dostępna cyfrowo
Rozkład zajęć dla pierwszego roku:  Plik w formacie PDF

Plik w wersji dostępnej cyfrowo

Rozkład zajęć dla drugiego roku:  Plik w formacie PDF

Plik w wersji dostępnej cyfrowo

Rozkład zajęć dla trzeciego roku:  Plik w formacie PDF

Plik w wersji dostępnej cyfrowo

Rozkłady dla studiów stacjonarnych drugiego stopnia (semestr letni 2021/22)
Rok studiówFormat PDFWersja dostępna cyfrowo
Rozkład zajęć dla pierwszego roku:  Plik w formacie PDF Plik w wersji dostępnej cyfrowo
Rozkład zajęć dla drugiego roku:  Plik w formacie PDF Plik w wersji dostępnej cyfrowo

 

Data aktualizacji rozkładów: 17 marca 2022 r. (dodano rozkład zajęć dla I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia)

 

Kierunek INŻYNIERIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

Rozkłady dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (semestr letni 2021/22)
Rok studiówFormat PDFWersja dostępna cyfrowo
Rozkład zajęć dla pierwszego roku:  Plik w formacie PDF

Plik w wersji dostępnej cyfrowo

Rozkład zajęć dla drugiego roku:  Plik w formacie PDF

Plik w wersji dostępnej cyfrowo

Rozkład zajęć dla trzeciego roku:  Plik w formacie PDF

Plik w wersji dostępnej cyfrowo

Data aktualizacji rozkładów: 17 lutego 2022 r. (zmieniono rozkłady zajęć dla studiów stacjonarnych)