Kierunek INFORMATYKA

Rozkłady dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (semestr letni 2020/21)
Rok studiówFormat PDFWersja dostępna cyfrowo
Rozkład zajęć dla pierwszego roku:  Plik w formacie PDF

Plik w wersji dostępnej cyfrowo

Rozkład zajęć dla drugiego roku:  Plik w formacie PDF

Plik w wersji dostępnej cyfrowo

Rozkład zajęć dla trzeciego roku:  Plik w formacie PDF

Plik w wersji dostępnej cyfrowo

Rozkłady dla studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia (semestr letni 2020/21)
Rok studiówFormat PDFWersja dostępna cyfrowo
Rozkład zajęć dla pierwszego roku:  Plik w formacie PDF

Plik w wersji dostępnej cyfrowo

Rozkład zajęć dla drugiego roku:  Plik w formacie PDF

Plik w wersji dostępnej cyfrowo

Rozkład zajęć dla trzeciego roku:  Plik w formacie PDF

Plik w wersji dostępnej cyfrowo

Rozkłady dla studiów stacjonarnych drugiego stopnia (semestr letni 2020/21)
Rok studiówFormat PDFWersja dostępna cyfrowo
Rozkład zajęć dla pierwszego roku:  Plik w formacie PDF Plik w wersji dostępnej cyfrowo
Rozkład zajęć dla drugiego roku:  Plik w formacie PDF

Plik w wersji dostępnej cyfrowo

 

Data aktualizacji rozkładów: 10 marca 2021 r. (zaktualizowano rozkłady zajęć dla studiów stacjonarnych II stopnia)

 

Kierunek INŻYNIERIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

Rozkłady dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (semestr letni 2020/21)
Rok studiówFormat PDFWersja dostępna cyfrowo
Rozkład zajęć dla pierwszego roku:  Plik w formacie PDF

Plik w wersji dostępnej cyfrowo

Rozkład zajęć dla drugiego roku:  Plik w formacie PDF

Plik w wersji dostępnej cyfrowo

Rozkład zajęć dla trzeciego roku:  Plik w formacie PDF

Plik w wersji dostępnej cyfrowo

Data aktualizacji rozkładów: 16 kwietnia 2021 r. (zmienieono rozkłady zajęć)