Kierunek INFORMATYKA

Rozkłady dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (semestr letni 2022/23)
Rok studiówFormat PDFWersja dostępna cyfrowo
Rozkład zajęć dla pierwszego roku:  Plik w formacie PDF Plik z rozkładem dla pierwszego roku w wersji dostępnej cyfrowo
Rozkład zajęć dla drugiego roku:  Plik w formacie PDF Plik z rozkładem dla pierwszego roku w wersji dostępnej cyfrowo
Rozkład zajęć dla trzeciego roku:  Plik w formacie PDF Plik z rozkładem dla pierwszego roku w wersji dostępnej cyfrowo

 

Rozkłady dla studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia (semestr letni 2022/23)
Rok studiówFormat PDFWersja dostępna cyfrowo
Rozkład zajęć dla pierwszego roku:   Plik w formacie PDF  
Rozkład zajęć dla drugiego roku:   Plik w formacie PDF  
Rozkład zajęć dla trzeciego roku:   Plik w formacie PDF  
Rozkłady dla studiów stacjonarnych drugiego stopnia (semestr letni 2022/23)
Rok studiówFormat PDFWersja dostępna cyfrowo
Rozkład zajęć dla pierwszego roku:  Plik w formacie PDF Plik z rozkładem dla pierwszego roku w wersji dostępnej cyfrowo
Rozkład zajęć dla drugiego roku:  Plik w formacie PDF Plik z rozkładem dla pierwszego roku w wersji dostępnej cyfrowo

 

Data aktualizacji rozkładów: 8 marca 2023 r. (zaktualizowano rozkłady dla studiów niestacjonarnych)

 

Kierunek INŻYNIERIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

Rozkłady dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (semestr letni 2022/23)
Rok studiówFormat PDFWersja dostępna cyfrowo
Rozkład zajęć dla drugiego roku:   Plik w formacie PDF Plik z rozkładem dla pierwszego roku w wersji dostępnej cyfrowo 
Rozkład zajęć dla trzeciego roku:   Plik w formacie PDF Plik z rozkładem dla pierwszego roku w wersji dostępnej cyfrowo 

Data aktualizacji rozkładów: 24 lutego 2023 r.  (zaktualizowano rozkład III roku studiów stacjonarnych)