Kierunek INFORMATYKA

 

Szczegółowe rozkłady zajęć w semetrze letnim roku akademickiego 2019/2020:

 

ROZKŁADY DLA STUDIÓW I STOPNIA
Studia stacjonarne
Rozkład zajęć dla I roku: Plik PDF
Rozkład zajęć dla II roku: Plik PDF
Rozkład zajęć dla III roku: Plik PDF
Studia niestacjonarne
Rozkład zajęć dla I roku:
Rozkład zajęć dla II roku:
Rozkład zajęć dla III roku:

 

ROZKŁADY DLA STUDIÓW II STOPNIA
Studia stacjonarne Rozkład zajęć dla I roku: Plik PDF
Rozkład zajęć dla II roku: Plik PDF
Studia niestacjonarne Rozkład zajęć dla I roku:  
Rozkład zajęć dla II roku:  
 
Data aktualizacji rozkładów: 21 lutego 2020 r. (zaktualizowano rozkłady dla studiów stacjonarnych II stopnia)

 

Kierunek INŻYNIERIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

 

Szczegółowe rozkłady zajęć w semetrze letnim roku akademickiego 2019/2020:

 
ROZKŁADY DLA STUDIÓW I STOPNIA
Studia stacjonarne
Rozkład zajęć dla I roku: Plik PDF
Rozkład zajęć dla II roku: Plik PDF
 
Data aktualizacji rozkładów: 21 lutego 2020 r. (zaktualizowano rozkłady)

 

 
Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader.