Aktualności

Informacja o wykładzie "Wybrane zastosowania splotowych sieci neuronowych". Seminarium naukowe odbędzie się 11 stycznia 2023 (środa) o godz. 13:20 w sali 130.

Obecne sztuczne sieci neuronowe na powrót zyskują zainteresowanie nie tylko w środowisku naukowym, ale przeżywają swój "boom" w świecie biznesu i przemysłu. Ich zastosowania są liczne: rozpoznawanie zmian nowotworowych, tłumaczenia języka migowego na naturalny, rozpoznawanie gestów w czasie rzeczywistym, czy wykrywanie mowy nienawiści (ang. hate speech) w mediach społecznościowych. Wśród zastosowań sztucznych sieci neuronowych w informatyce jest chociażby wykrywanie podatności kodu komputerowego, wykrywanie złośliwego oprogramowania czy tworzenie uszeregowań dla systemów równoległych. Szczególnym zainteresowaniem badaczy są sieci splotowe (konwolucyjne). Coraz częściej są one wykorzystywane nie tylko do rozpoznawania obrazów. Ich możliwości często wspierane przez procesory graficzne mogą generować bardzo dobre rozwiązania w krótszym czasie w stosunku do innych znanych metod sztucznej inteligencji. Na wykładzie zostaną zaprezentowane zastosowania sieci splotowych na wybranych przykładach ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązania problemu Job-Shop Scheduling w środowisku procesorów graficznych.

 

Na zdjęciu zwycięzcy konkursu Kodigo 2022
Dnia 14 grudnia w budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych miała miejsce kolejna edycja konkursu programistycznego Kodigo. W tym roku mieliśmy do czynienia z rekordową liczbą uczestników i zapełnionymi miejscami w dwóch salach (30 osób zapisanych , 4 niestety nie dotarły). Do takiego zainteresowania konkursem na pewno przyczyniły się atrakcyjne nagrody ufundowane przez sponsorów – firmy: GR8SOft, Red Ocean i Cered. Bardzo gorąco im dziękujemy i liczymy na dalszą współpracę.

Po trzech godzinach wytężonej pracy szarych komórek i palców u kończyn górnych uczestników oraz dwóch godzinach dokładnego sprawdzania rozwiązań, jury wyłoniło zwycięzców konkursu. Są nimi (pierwszych sześć nagrodzonych miejsc):
1. Patyk Przybysz (Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie)
2. Marcin Szopa (Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Garwolinie)
3. Kacper Królak (Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim)
4. Artur Bochenek (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
5. Marcin Małecki (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
6. Maria Blim (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą rozpoczyna nabór pracowników UPH na wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe w ramach programu Erasmus+ (projekt 2022-1-PL01-KA131-HED-000054135). Rekrutacja będzie przeprowadzona przez komisje wydziałowe od 19.12.2022 r. do 10.02.2023 r.

Na stronie https://www.uph.edu.pl/studenci/program-erasmus/wyjazdy-nauczycieli-akademickich oraz https://www.uph.edu.pl/studenci/program-erasmus/wyjazdy-pracownikow-niebedacych-nauczycielami znajduje się Zarządzenie nr 123/2022 Rektora UPH z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie zasad organizacji i realizacji wymiany akademickiej w ramach programu Erasmus+. Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem zanim podejmą Państwo decyzję o ubieganiu się o stypendium Erasmus+.

Na zdjęciu inż Mateusz Przychodzki

W ramach Igrzysk Wiedzy w dniu 3 grudnia 2022 r. odbył się wykład "Jak zbudować własnego drona", który poprowadził inż. Mateusz Przychodzki. “Igrzyska Wiedzy” to seria gier terenowych i wykładów naukowych prowadzonych przez siedleckie UPH. Na wykłady są zapraszane osoby w każdym wieku, które chcą poszerzać swoje horyzonty i zgłębiać tajniki nauki. Natomiast gra terenowa jest przeznaczona wyłącznie dla uczniów szkół średnich. Całe przedsięwzięcie jest tworzone w ramach ogólnopolskiego projektu "Zwolnieni z Teorii". Celem "Igrzysk Wiedzy" jest promowanie podejścia, które pozwala na wykorzystanie wiedzy szkolnej w praktyce, projekt ma za zadanie dać świadomość młodzieży, że to czego się uczą, może okazać się przydatne na co dzień. 

Cały wykład dostępny jest w serwisie YouTube.

Oferta studiów


INFORMATYKA - studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

Pracownik biurowy pracuje przy komputerze

Uzyskanie przez absolwenta wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu informatyki, w tym z zakresu projektowania i zarządzania systemami informatycznymi. W szczególności celem studiów jest by absolwent kierunku informatyka:

 • znał i rozumiał na gruncie matematyki, elektroniki, techniki cyfrowej i miernictwa elektronicznego zasady budowy i funkcjonowania współczesnych systemów komputerowych i urządzeń z nimi współpracujących, a także znał i rozumiał zasady funkcjonowania systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych, sztucznej inteligencji, Internetu i programowania oraz projektowania systemów informatycznych,
 • umiał programować komputery i znał zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych, a także posiadał podstawową wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i ergonomii pracy, problemów społecznych i zawodowych informatyki i przedsiębiorczości,
 • posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do: o podjęcia i realizacji zadań w zespołach projektowych, programistycznych i wdrożeniowych systemów informatycznych, o podjęcia pracy i efektywnego działania na różnych stanowiskach w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub pielęgnacją (serwisem, konserwacją) urządzeń, narzędzi i systemów informatycznych, o zarządzania i administrowania różnej wielkości systemami informatycznymi, o podejmowania samodzielnego rozszerzania i uzupełniania swej wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej, o podejmowania studiów II stopnia na kierunku Informatyka.

Ponadto celem studiów jest by absolwent znał i rozumiał istotę dobrej praktyki inżynierskiej.

 

Na studiach I stopnia można ukończyć specjalności:

 • programowanie systemów i baz danych,
 • grafika komputerowa,
 • mobilne systemy komputerowe.

 

INFORMATYKA - studia drugiego stopnia (magisterskie)

Pracownik biurowy wykonuje notatkę ołówkiem

Celem studiów II stopnia jest pozyskanie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów II stopnia uwzględniających odpowiednią wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne wynikające z Polskiej Ramy Kwalifikacji. W szczególności celem studiów II stopnia na kierunku Informatyka jest, by absolwent otrzymując tytuł magistra inżyniera posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do:

 • samodzielnego rozwiązywania złożonych problemów informatycznych, w tym: identyfikacji i klasyfikacji pod względem zakresu i stopnia trudności specyfikacji i implementacji rozwiązań,
 • przygotowania i realizacji złożonych projektów informatycznych,
 • biegłego posługiwania się współczesnymi narzędziami informatycznymi z zakresu ich eksploatacji, projektowania i zarządzania,
 • samodzielnego rozszerzania i uzupełniania swej wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej,
 • być przygotowanym do podejmowania pracy naukowej i badawczej - indywidualnej i zespołowej,
 • być przygotowanym do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych w formie studiów doktoranckich lub studiów podyplomowych.

Na tych studiach prowadzimy specjalności:

 • inteligencja obliczeniowa (NOWA SPECJALNOŚĆ),
 • projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych.

INŻYNIERIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH - studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

 

Absolwent kierunku Inżynieria procesów technologicznych jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i elementów konstrukcyjnych, jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych, jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych, jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.

Na studiach I stopnia można ukończyć specjalności:

 • technologie informatyczne wspomagające procesy produkcji,
 • technologie informatyczne wspomagające organizację i zarządzanie procesami produkcji.