• Rekrutacja na studia II stopnia
 • Akademia Wiedzy Komputerowej

Oferta Instytutu Informatyki

Szanowni Państwo,

Instytut Informatyki prowadzi prace badawczo-rozwojowe oraz wdrożeniowe w zakresie:

 • projektowania i wdrażania systemów informatycznych,
 • projektowania sieci komputerowych,
 • implementacji systemów i technologii bezpieczeństwa w systemach komputerowych,
 • wdrażania najnowszych technologii w istniejących rozwiązaniach informatycznych,
 • prac badawczo-rozwojowych.

Instytut Informatyki posiada wykwalifikowaną kadrę doświadczonych pracowników, którzy realizują projekty zarówno badawczo-rozwojowe, ale również prace z zakresu projektowania, programowania i wdrażania rozwiązań informatycznych. Prowadzona jest aktywna współpraca z przemysłem w zakresie wprowadzania innowacyjnych technologii. Zapraszamy do nawiązania współpracy, oferujemy dogodne warunki i terminową realizację zadań.

 

projekt staz najlepszy start

belka_studia_na_kierunku rekrutacja_1

Dlaczego warto studiować informatykę?

Informatyka to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin w nauce i technice. Jest podstawą istniejących systemów zarządzania w wielu przedsiębiorstwach. Wykorzystuje najnowsze technologie i wyznacza standardy budowy systemów informatycznych. Informatyka jest obecna w każdym aspekcie naszego życia.

Zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny wiedzy obecnie jest bardzo wysokie. Szacuje się, że za pięć lat deficyt pracowników, wśród informatyków, może wynieść na polskim rynku pracy niemal 30 procent. Po studiach na naszym kierunku nie będziesz musiał długo szukać pracy. Nasi studenci już pod koniec studiów rozpoczynają pracę w dużych firmach związanych z informatyką.

belka_nasza_ofertarekrutacja_2

Co u nas skończysz?

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

Studiując na kierunku Informatyka na studiach pierwszego stopnia (studia inżynierskie) można zapoznać się z ogólnymi zagadnieniami dotyczącymi informatyki (zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemy operacyjne, sieci komputerowe i baz danych) oraz można uzyskać wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych, programowania komputerów i inżynierii oprogramowania.

Można także zdobyć podstawową wiedzę w zakresie grafiki komputerowej, sztucznej inteligencji i komunikacji człowiek-komputer. Zdobyta wiedza umożliwia efektywną pracę w zespołach programistycznych, jako administrator sieci komputerowych oraz projektant i administrator stron WWW. Na naszych studiach można ukończyć specjalizacje:

 • programowanie systemów i baz danych,
 • systemy i sieci komputerowe,
 • grafika komputerowa,
 • mobilne systemy komputerowe.
Studia drugiego stopnia (magisterskie)

Absolwent studiów II stopnia uzyskuje wiedzę i umiejętności z zakresu modelowania i analizy systemów informatycznych, zastosowań informatyki, badań operacyjnych, obliczeń naukowych i metod numerycznych a także poznaje nowoczesne i zaawansowane technologie informatyczne oraz jest przygotowany do pracy w zespołach programistycznych, a także może kierować zespołami programistycznymi.

Potrafi także samodzielnie rozszerzać i uzupełniać swoją wiedzę w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej, podejmować pracę naukową i badawczą - indywidualnie i zespołowo, a także jest przygotowany do podejmowania studiów doktoranckich lub w przyszłości uzupełnić swoją wiedzę na studiów podyplomowych. Prowadzimy specjalizacje:

 • inżynieria systemów bezpieczeństwa komputerowego,
 • projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych,
 • sieci komputerowe i systemy rozproszone.
Studia podyplomowe

Oferujemy studia podyplomowe z zakresu informatyki i zastosowań informatyki.

 

belka_ksztalcenierekrutacja_3

Jak kształcimy?

Każdego dnia dokładamy wszelkich starań by studia na kierunku informatyka były prowadzone na najwyższym poziomie. W 2011 roku naszą pracę doceniła Państwowa Komisja Akredytacyjna, wydając ocenę pozytywną w sprawie jakości kształcenia na kierunku informatyka w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. W Instytucie Informatyki tworzy go wykwalifikowana kadra posiadająca wiedzę z wielu dziedzin informatyki. Doskonale przygotowani do przekazania wiedzy, uczenia kreatywności i otwartości na nowe technologie i trendy w informatyce.

 

belka_wyposazenierekrutacja_4

Doskonale wyposażone sale laboratoryjne

Obecnie nasz Instytut posiada 12 sal laboratoryjnych rozmieszczonych w dwóch budynkach wyposażonych w najnowszy sprzęt komputerowy. Instytut Informatyki posiada własną wydzieloną sieć komputerową obejmującą wszystkie pracownie komputerowe. Dostęp do sieci umożliwiony jest również poprzez łącze bezprzewodowe WiFi.

Studiując na kierunku Informatyka uzyskasz dostęp do nowoczesnego oprogramowania, m.in.: Oracle, Sphinx, AutoCAD 2000, SAS System, SAP, Matlab, a także możesz skorzystać z darmowego oprogramowania firmy Microsoft na zasadzie licencji MSDN oraz z klastra obliczeniowego dużej mocy. Możesz także rozwijać swoje zainteresowania aktywnie uczestnicząc w kole naukowym GENBIT, kole naukowym programistów czy ukończyć akademię CISCO. Nie muszą to być zainteresowania związane tylko z kierunkiem Informatyka, Instytut Informatyki organizuje także wystawy fotograficzne w ramach „Akademickiej Galerii Fotografii”.

belka aktualnosci

Terminarz rekrutacji:
rejestracja elektroniczna w IRK:

studia stacjonarne: 10.01. - 17.02.2017 r. do godz. 15.00
studia niestacjonarne: 10.01. - 20.03.2017 r. do godz. 15.00

składanie dokumentów (dotyczy również dokumentów przesyłanych pocztą):

studia stacjonarne: 06.02.– 17.02.2017 r. do godz. 15.00
studia niestacjonarne 06.02.-20.03.2017 r. do godz. 15.00

ostatni dzień wniesienia opłaty rekrutacyjnej:

studia stacjonarne: 17.02.2017 r.
studia niestacjonarne: 20.03.2017 r.

rozmowa kwalifikacyjna:

studia stacjonarne: 18.02.2017 r. godz. 10.00
studia niestacjonarne: 21.03.2017 r. godz. 10.00

ogłoszenie wyników:

studia stacjonarne: 20.02.2017 r. godz. 14.00
studia niestacjonarne: 21.03.2017 r. godz. 14.00

Szczegóły: https://irk.uph.edu.pl/

ZAPRASZAMY NA INFORMATYKĘ TYLKO DO NAS!!!

Szanowni Studenci i Studentki,

Uprzejmie zapraszamy na 0010 seminarium Koła Naukowego Programistów działającego przy Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Wydarzenie odbędzie się 24 lutego 2017 roku na Wydziale Nauk Ścisłych (ul. 3 maja 54, Siedlce) w sali 130.

Przyjęty został następujący plan wydarzenia:

 • 15:45 – 16:05 – Karol Breguła „Prezentacja działalności Koła”
 • 16:10 – 16:40 – Tadeusz Sikorski „Pordzewiałe bezpieczeństwo oprogramowania”
 • 16:35 – 17:05 – Marcin Kowalczyk „Przegląd technologii do budowy aplikacji sieciowych”
 • 17:20 – 17:50 – Kamil Skarżyński „System do realizacji zadań w Internecie Wszechrzeczy”
 • 17:55 – 18:05 – Przerwa na kawę
 • 18:10 – 18:40 – Jakub Malinowski „Spring Boot – Wiosna w konfiguracji”
 • 18:45 – 19:25 – Karol Breguła „SSL cz. II – gram praktyki, czyli jak pozyskać (zaufany) certyfikat i go użyć”
 • 19:30 – 20:00 – Marta Kisielińska „UX – czyli po co wchodzić między skórę a kości”

Seminaria naukowe to doskonała okazja, aby w ograniczonym gronie przekazać wartościowe treści, ale też poznać nowe technologie, poszerzyć horyzonty i ćwiczyć argumentacje w dyskusji. Dlatego zapraszamy wszystkich chętnych do wysłuchania i udziału w dyskusjach. Po każdym wystąpieniu przewidujemy czas na dyskusje.

Polecamy relację z I Seminarium Koła Naukowego Programistów.

Z wyrazami szacunku,

Karol Breguła

foto

Koło Naukowe Programistów rozpoczyna realizację projektu "U2F-Zero" - wykonanie sprzętowego klucza (tokena) przeznaczonego do uwierzytelniania zgodnego z protokołem U2F. Efektem realizacji projektu ma być wspólne wykonanie dla każdego uczestnika w pełni funkcjonalnego sprzętowego klucza, który może zostać wykorzystany podczas logowania w usługach czołowych dostawców sieciowych m.in. Google, Dropbox, GitHub.

W dniu 12 stycznia 2016 r. w Instytucie Informatyki odbyło się I Seminarium Koła Naukowego Programistów.

Wydarzenie to stanowiło dla studentów okazję nie tylko do zapoznanie się z nową wiedzą, ale utrwalenie już posiadanej, nauczenie się umiejętności argumentowania w dyskusji, uzasadniania własnego stanowiska. Było to także możliwość ćwiczeń z wystąpień publicznych. Uczestnicy otwarcie dzielili się uwagami na temat formy wypowiedzi stwarzając możliwość doskonalenia kolejnych wystąpień. W wydarzeniu uczestniczył 24 osoby.

Zostały zaprezentowane następujące wystąpienia: