oferta_2 Wraz z zaistnieniem portalu E-geniusz chcielibyśmy zapoczątkować wymianę doświadczeń ze wszystkimi, którzy mają styczność ze zdalną edukacją. Portal dostępny jest pod adresem: e-geniusz.uph.edu.pl.

Czym jest e-learning

Kształcenie na odległość w postaci znanej dzisiaj nie mogłoby istnieć bez technik kształcenia komputerowego. Znaczenie przekazu audiowizualnego zostało zauważone przez dydaktyków wraz z pojawieniem się pierwszych komputerów. Już w 1950 roku Uniwersytet Stanford przy współpracy z IBM stworzył pierwsze komputerowe programy edukacyjne dla szkół podstawowych. Rozwój zastosowań tego typu był limitowany ograniczonym dostępem do kosztownych komputerów typu mainframe. Przełomem było pojawienie się komputerów osobistych oraz wyposażenie ich w możliwości multimedialne. Kształcenie przez Internet to najnowszy i najszybszy sposób przekazywania wiedzy. Dzięki prostocie oraz powszechności tego medium możliwe stało się uzyskanie tego co ograniczało rozwój znanego wcześniej kształcenia na odległość oraz kształcenia przy pomocy komputera - bezpośredni kontakt z nauczycielem, który ma dzięki temu możliwość kontroli oraz wspomagania ucznia w procesie dydaktycznym. Masowość Internetu gwarantuje dotarcie do dużej grupy uczniów bez konieczności konstruowania dedykowanych infrastruktur technicznych przeznaczonych jedynie do realizowania celów dydaktycznych. Kształcenie przez Internet może więc zostać uznane za obowiązujący aktualnie paradygmat kształcenia na odległość.

Można powiedzieć, że kształceniem na odległość przez Internet jest przeczytanie przez kogoś strony internetowej i nauczenie się czegoś z tej strony. Niestety, samo umieszczenie treści dydaktycznej w Internecie nie gwarantuje sukcesu w edukacji. Kształcenie to nie tylko samo dostarczanie wiedzy, ale również kontrola i wspomaganie ucznia w procesie uczenia się. Możliwe jest to jedynie poprzez wykorzystanie dedykowanych systemów informatycznych, które działając w środowisku Internetu gwarantują osiągnięcie sukcesu dydaktycznego. Najbardziej zaawansowanymi rozwiązaniami służącymi do organizowania nauki poprzez Internet są systemy klasy LMS (ang. Learning Management System). Systemy tego typu umożliwiają przechowywanie, zarządzanie i publikowanie treści dydaktycznej w postaci multimedialnych kursów, organizowanie procesu dydaktycznego, kontrolowanie postępów ucznia, zapisywanie na kursy i kontrolowanie dostępu do nich oraz często posiadają rozbudowane mechanizmy raportowania. Ważną cechą systemów tej klasy jest ich otwarta architektura pozwalająca na dostosowanie się do indywidualnych potrzeb autorów treści dydaktycznej, nauczycieli oraz uczniów. Najnowsze systemy LMS zapewniają ponadto zgodność z otwartymi standardami reprezentacji zawartości dydaktycznej (np. SCORM) co gwarantuje przenaszalność kursów pomiędzy systemami różnych producentów wydatnie obniżając koszt obsługi kursów.

W chwili obecnej e-learning jest najbardziej zaawansowaną technologicznie formą nauczania na odległość. W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie pozwala na ogromną redukcję kosztów, znacznie szybszy proces edukacji, lepszą dostępność szkoleń oraz kontrolę i zarządzanie dla wszystkich uczestników procesu szkoleniowego. Jest to technika wykorzystująca wszelkie dostępne media elektroniczne, w tym Internet, Intranet, Extranet, przekazy satelitarne, taśmy audio/wideo, telewizję interaktywną oraz płyty CD-ROM. W systemach e-learning najczęściej wykorzystuje się Internet, dzięki któremu możliwa jest edukacja osób w wielu krajach świata. Przekazu treści edukacyjnych dokonywanych tą drogą nie można porównać do żadnej innej formy rozpowszechniania danych. Zdalne nauczanie bez wykorzystania Internetu byłoby dużo droższe, mniej atrakcyjne i zdecydowanie wolniejsze. Internet jest podstawą dla wszystkich systemów e-learning nastawionych na działanie wykraczające poza sieci lokalne czy pojedyncze komputery osobiste.

Rozwój e-learning

Rozwój e-edukacji jest nierównomierny w różnych częściach świata. Ma to głównie podłoże w ujęciu historycznym, a dokładniej w doświadczeniach z wprowadzaniem nauczania na odległość. Nie mniej ważnym czynnikiem jest także proces społeczny związany z przechodzeniem od społeczeństwa przemysłowego do informacyjnego. Proces ten generuje potrzebę ciągłego rozwoju kwalifikacji oraz wiąże się z szybką dezaktualizacją nabytej wiedzy. Kolejnymi czynnikami oddziaływującymi na rozwój dziedziny e-learning są: finanse - należy ponieść wysokie nakłady finansowe aby móc otworzyć i prowadzić nauczanie w tym trybie - oraz infrastruktura informacyjna. Medium, bez którego nie mógłby istnieć e-learning jest Internet, mający już prawie 20-letnią historię. W większości krajów Europy Zachodniej jak i USA dostęp do światowej sieci jest uważany za standard, a nie luksus. W krajach skandynawskich współczynnik dostępności Internetu na koniec roku 2000 sięgnął 70%, co doskonale obrazuje Stopniowo nasyca się również rynek w Stanach Zjednoczonych, gdzie bariera stu milionów użytkowników światowej sieci została przekroczona w roku 1999. Zmianie ulega też struktura dostępu do Internetu w USA, gdzie, zdaniem firmy Cyber Dialogue , szybko rosnąca liczba stałych łącz Internetowych w roku 2000 przekroczyła pięćdziesiąt milionów. Tak gwałtowny rozwój jest możliwy dzięki kilku czynnikom: gwałtownemu wzrostowi liczby komputerów w domu i miejscu pracy, poprawie infrastruktury i przepustowości sieci, coraz większej wydajności komputerów osobistych, tańszemu i bardziej wydajnemu dostępowi do Internetu, przełamaniu bariery psychologicznej przy korzystaniu z usług w Internecie.

W Polsce rynek e-learning staje się coraz bardziej dynamiczny, jednak potrzeby są jeszcze na tyle wysokie, że obawy co do nasycenia rynku wydają się być zupełnie nieuzasadnione.