Aktualności

Widok legitymacji studenckiej na ekranie smartfonu

W dniu 14 listopada 2018 roku odbył się kolejny etap testów mobilnej legitymacji studenckiej wdrażanej przez Ministerstwo Cyfryzacji. W czerwcu 2018 roku odbyły się wstępne testy. Uwagi przedstawione przez studentów zostały uwzględnione, a finalna wersja mobilnej legitymacji studenckiej została poddana kolejnym testom. W auli Instytutu Informatyki na Wydziale Nauk Ścisłych UPH w Siedlcach testerzy - studenci informatyki, po dokonaniu formalności związanych z wypełnieniem RODO, przystąpili do instalacji aplikacji mobilnej oraz testowania jej funkcjonalności. Miejmy nadzieję, że już niedługo aplikacja w smartfonie zastąpi obecną legitymację studencką. 

Warto podkreślić, iż Ministerstwo Cyfryzacji zaprosiło do współpracy tylko dwa miasta: Wrocław i Siedlce. A Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach jest jedną z dwóch Uczelni wyższych w kraju, biorących udział w tym przedsięwzięciu.

Uczelnia otrzymała podziękowania za merytoryczny i sprawny wkład w realizację powierzonych zadań.

Informacje związane z tematyką:

Fotogaleria

Foto: P. Uziak

Ogłoszenia


Dlaczego warto studiować informatykę?

Wewnątrz biura czterej pracownicy pochyleni nad projektem przy biurku

Informatyka to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin w nauce i technice. Jest podstawą istniejących systemów zarządzania w wielu przedsiębiorstwach. Wykorzystuje najnowsze technologie i wyznacza standardy budowy systemów informatycznych. Informatyka jest obecna w każdym aspekcie naszego życia. 

Zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny wiedzy ciągle jest bardzo wysokie. Po studiach na naszym kierunku nie będziesz musiał długo szukać pracy. Nasi studenci już pod koniec studiów rozpoczynają pracę w dużych firmach z branży IT.

Nasza oferta

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

Pracownik biurowy pracuje przy komputerze

Studiując na kierunku Informatyka na studiach pierwszego stopnia (studia inżynierskie) można zapoznać się z ogólnymi zagadnieniami dotyczącymi informatyki (zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemy operacyjne, sieci komputerowe i baz danych) oraz można uzyskać wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych, programowania komputerów i inżynierii oprogramowania.

Można także zdobyć podstawową wiedzę w zakresie grafiki komputerowej, sztucznej inteligencji i komunikacji człowiek-komputer. Zdobyta wiedza umożliwia efektywną pracę w zespołach programistycznych, jako administrator sieci komputerowych oraz projektant i administrator stron WWW. Na naszych studiach można ukończyć specjalizacje:

  • programowanie systemów i baz danych,
  • systemy i sieci komputerowe,
  • grafika komputerowa,
  • mobilne systemy komputerowe.

 

Studia drugiego stopnia (magisterskie)

Pracownik biurowy wykonuje notatkę ołówkiem

Absolwent studiów II stopnia uzyskuje wiedzę i umiejętności z zakresu modelowania i analizy systemów informatycznych, zastosowań informatyki, badań operacyjnych, obliczeń naukowych i metod numerycznych a także poznaje nowoczesne i zaawansowane technologie informatyczne oraz jest przygotowany do pracy w zespołach programistycznych, a także może kierować zespołami programistycznymi.

Potrafi także samodzielnie rozszerzać i uzupełniać swoją wiedzę w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej, podejmować pracę naukową i badawczą - indywidualnie i zespołowo, a także jest przygotowany do podejmowania studiów doktoranckich lub w przyszłości uzupełnić swoją wiedzę na studiów podyplomowych. Prowadzimy specjalizacje:

  • inżynieria systemów bezpieczeństwa komputerowego,
  • projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych,
  • sieci komputerowe i systemy rozproszone.