Aktualności

W tle osoba czytająca książkę w alfabecie Braila oraz klawiatura komputerowa. Na pierwszym planie logo projektu EuroMath

W wyniku porozumienia zawartego pomiędzy UPH oraz Instytutem Badawczym Narodowej Akademickiej Sieci Komputerowej wznawiamy działanie innowacyjnej platformy do nauczania matematyki uczniów niewidomych i słabowidzących. System EuroMath powstał w ramach europejskiego projektu koordynowanego przez NASK-PIB, przy współpracy z Dublin City University (Irlandia) i Koninklijke (Royal) VISIO (Holandia). Autorami wielu modułów systemu są pracownicy Instytutu Informatyki UPH: dr Dariusz Mikułowski, dr Andrzej Salamończyk, dr Grzegorz Terlikowski i dr Marek Pilski.

Projekt pn. "EuroMath - enhanced support to teachers and learners with visual impairments in inclusive educational settings through innovative ICT-based math instruction" (pl. EuroMath – zwiększenie wsparcia nauczycieli i uczniów z dysfunkcją wzroku innowacyjnymi Technologiami Informacyjno-Komunikacyjnymi w matematycznej edukacji włączającej) był realizowany w okresie 2.10.2017 - 1.07.2020 r. pod kierownictwem dr inż. Jolanty Brzostek-Pawłowskiej z Instytutu Badawczego NASK, we współpracy z Dublin City University oraz Koninklijke VISIO. Dużą część zespołu badawczego po stronie polskiej stanowili pracownicy Instytutu Informatyki UPH: dr Dariusz Mikułowski, dr Andrzej Salamończyk, dr Grzegorz Terlikowski i dr Marek Pilski.

Zasadniczym wynikiem projektu jest innowacyjna platforma wspomagająca zdalne nauczanie matematyki uczniów niewidomych i słabowidzących o nazwie EuroMath. Jej głównym elementem jest aplikacja webowa wyposażona w takie narzędzia jak:

 • edytory formuł matematycznych wykorzystujące notacje brajlowskie, graficzne i AsciiMath,
 • dostępny dla słabowidzących i niewidomych udźwiękowiony nawigator po grafice matematycznej wraz z edytorem do tworzenia grafiki,
 • udźwiękowiony i ubrajlowiony nawigator po formułach matematycznych,
 • edytor do tworzenia i rozwiązywania quizów matematycznych,
 • inne narzędzia, takie jak kalkulator czy elektroniczne kubarytmy.

W trakcie funkcjonowania platformy stworzono ponad 300 arkuszy pracy z zadaniami matematycznymi opracowanymi przez nauczycieli z trzech krajów.

W wyniku perturbacji zapoczątkowanych pożarem serwerowni, w której system był osadzony, platforma EuroMath była przez dłuższy czas niedostępna. Obecnie, dzięki zawartemu porozumieniu projekt został ponownie uruchomiony i jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych pod adresem euromath.uph.edu.pl.

Ogłoszenia


Dlaczego warto studiować informatykę?

Wewnątrz biura czterej pracownicy pochyleni nad projektem przy biurku

Informatyka to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin w nauce i technice. Jest podstawą istniejących systemów zarządzania w wielu przedsiębiorstwach. Wykorzystuje najnowsze technologie i wyznacza standardy budowy systemów informatycznych. Informatyka jest obecna w każdym aspekcie naszego życia. 

Zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny wiedzy ciągle jest bardzo wysokie. Po studiach na naszym kierunku nie będziesz musiał długo szukać pracy. Nasi studenci już pod koniec studiów rozpoczynają pracę w dużych firmach z branży IT.

Nasza oferta

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

Pracownik biurowy pracuje przy komputerze

Studiując na kierunku Informatyka na studiach pierwszego stopnia (studia inżynierskie) można zapoznać się z ogólnymi zagadnieniami dotyczącymi informatyki (zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemy operacyjne, sieci komputerowe i baz danych) oraz można uzyskać wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych, programowania komputerów i inżynierii oprogramowania.

Można także zdobyć podstawową wiedzę w zakresie grafiki komputerowej, sztucznej inteligencji i komunikacji człowiek-komputer. Zdobyta wiedza umożliwia efektywną pracę w zespołach programistycznych, jako administrator sieci komputerowych oraz projektant i administrator stron WWW. Na naszych studiach można ukończyć specjalizacje:

 • programowanie systemów i baz danych,
 • systemy i sieci komputerowe,
 • grafika komputerowa,
 • mobilne systemy komputerowe.

 

Studia drugiego stopnia (magisterskie)

Pracownik biurowy wykonuje notatkę ołówkiem

Absolwent studiów II stopnia uzyskuje wiedzę i umiejętności z zakresu modelowania i analizy systemów informatycznych, zastosowań informatyki, badań operacyjnych, obliczeń naukowych i metod numerycznych a także poznaje nowoczesne i zaawansowane technologie informatyczne oraz jest przygotowany do pracy w zespołach programistycznych, a także może kierować zespołami programistycznymi.

Potrafi także samodzielnie rozszerzać i uzupełniać swoją wiedzę w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej, podejmować pracę naukową i badawczą - indywidualnie i zespołowo, a także jest przygotowany do podejmowania studiów doktoranckich lub w przyszłości uzupełnić swoją wiedzę na studiów podyplomowych. Prowadzimy specjalizacje:

 • inżynieria systemów bezpieczeństwa komputerowego,
 • projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych,
 • sieci komputerowe i systemy rozproszone.