Kierunek INFORMATYKA

Otwarty laptop na biurku


Kierunek INŻYNIERIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

Instalacja rur i zaworów wewnątrz zakładu przemysłowego


Legenda:

  • I STOPIEŃ - studia I stopnia INŻYNIERSKIE (czas trwania: 3,5 roku)
  • II STOPIEŃ - studia II stopnia MAGISTERSKIE (czas trwania: 1,5 roku)