Logo Genbit

Koło Naukowe Studentów Informatyki GENBIT funkcjonuje przy Instytucie Informatyki na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach od 2000 r., a w sposób niesformalizowany od 1997 r. Aktualnie, opiekunem koła jest mgr inż. Monika Berendt-Marchel.

Koło skupia głównie studentów kierunku Informatyka Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych. Od początku działalności z sukcesem zachęca do czynnego udziału w pracach koła już studentów pierwszych lat studiów.

Główne cele realizowane w Kole Naukowym Studentów Informatyki GENBIT:

  • Rozwijanie zainteresowań indywidualnych w zakresie wiedzy teoretycznej i praktycznej studentów przejawiających chęć wzięcia udziału w pracach naukowo-badawczych w zakresie szeroko rozumianej informatyki, a zwłaszcza sztucznej inteligencji, technologii internetowych, elektronicznego zarządzania wiedzą itp.
  • Umożliwianie studentom prowadzenia własnej tematyki badawczej pod kierunkiem opiekunów naukowych na ściśle określony temat z możliwością publikowania wyników badań.
  • Nabywanie umiejętności organizowania badań własnych poprzez poznawanie praktycznych sposobów tworzenia własnego warsztatu pracy naukowej, sposobu przeglądu dostępnej literatury przedmiotu i korzystania z światowych osiągnięć nauki i praktyki itp.
  • Poznawanie profesjonalnych narzędzi i środowisk programistycznych oraz możliwość uczestniczenia w badaniach własnych, statutowych i grantach realizowanych przez pracowników Instytutu Informatyki.

W ramach pracy w kole studenci od lat organizują liczne przedsięwzięcia m.in. konferencję Inżynieria Gier Komputerowych, która skupia fanatyków i twórców gier, a także konferencję Współczesne Zastosowania Informatyki, podczas której spotykają się pasjonaci wielu nauk, zarówno technicznych, jaki i przyrodniczych, ekonomicznych oraz społecznych.

Witryna konferencji Współczesne Zastosowania Informatyki: wzi.uph.edu.pl

Fanpage koła: www.facebook.com/KNSIGENBIT