Koło Naukowe Informatyków GENBIT funkcjonuje przy Instytucie Informatyki na Wydziale Nauk Ścisłych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach od 2000 r., a w sposób niesformalizowany od 1997 r. Opiekunem Koła Naukowego Informatyków GENBIT jest dr inż. Mirosław Barański – starszy wykładowca w Katedrze Modelowania i Projektowania Systemów Informatycznych Instytutu Informatyki.

Główne cele realizowane w Kole Naukowym Informatyków "GENBIT"

  • Rozwijanie zainteresowań indywidualnych w zakresie wiedzy teoretycznej i praktycznej studentów przejawiających zainteresowanie pracą naukowo-badawczą w zakresie szeroko rozumianej informatyki, a zwłaszcza sztucznej inteligencji, technologii internetowych, elektronicznego zarządzania wiedzą itp.
  • Umożliwianie studentom prowadzenie własnej tematyki badawczej pod kierunkiem opiekunów naukowych na ściśle określony temat z możliwością publikowania wyników badań.
  • Nabywanie umiejętności organizowania badań własnych poprzez poznawanie praktycznych sposobów tworzenia własnego warsztatu pracy naukowej, sposobu przeglądu dostępnej literatury przedmiotu i korzystania z światowych osiągnięć nauki i praktyki itp.
  • Poznawanie profesjonalnych narzędzi i środowisk programistycznych oraz możliwość uczestniczenia w badaniach własnych, statutowych i grantach realizowanych przez pracowników Instytutu Informatyki.

Witryna koła: www.genbit.uph.edu.pl

Witryna konferencji Inżynierii Gier Komputerowych: www.igk.uph.edu.pl