Kierunek INFORMATYKA

 

Szczegółowe rozkłady zajęć w semetrze zimowym roku akademickiego 2020/2021:

 

ROZKŁADY DLA STUDIÓW I STOPNIA
Studia stacjonarne
Rozkład zajęć dla I roku: Plik PDF
Rozkład zajęć dla II roku: Plik PDF
Rozkład zajęć dla III roku: Plik PDF
Rozkład zajęć dla IV roku: Plik PDF
Studia niestacjonarne
Rozkład zajęć dla I roku: Plik PDF
Rozkład zajęć dla II roku: Plik PDF
Rozkład zajęć dla III roku: Plik PDF
Rozkład zajęć dla IV roku: Plik PDF

 

ROZKŁADY DLA STUDIÓW II STOPNIA
Studia stacjonarne Rozkład zajęć dla I roku: Plik PDF
 
Data aktualizacji rozkładów: 3 grudnia 2020 r. (zmieniono rozkład zajęć dla I roku studiów stacjonarnych)

 

 

Kierunek INŻYNIERIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

 

Szczegółowe rozkłady zajęć w semetrze zimowym roku akademickiego 2020/202:

 
ROZKŁADY DLA STUDIÓW I STOPNIA
Studia stacjonarne
Rozkład zajęć dla I roku: Plik PDF
Rozkład zajęć dla II roku: Plik PDF
Rozkład zajęć dla III roku: Plik PDF
 
Data aktualizacji rozkładów: 15 października 2020 r. (dodano rozkłady zajęć dla I roku studiów stacjonarnych)

  

Zobacz również: Organizacja roku akademickiego dla kierunku INŻYNIERIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

 

 
Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader.