Szczegółowe rozkłady zajęć dla kierunku informatyka w semetrze letnim roku akademickiego 2017/2018:

ROZKŁADY DLA STUDIÓW I STOPNIA
Studia stacjonarne
Rozkład zajęć dla I roku: Plik PDF
Rozkład zajęć dla II roku: Plik PDF
Rozkład zajęć dla III roku : Plik PDF
Studia niestacjonarne
Rozkład zajęć dla I roku: Plik PDF 
Rozkład zajęć dla II roku: Plik PDF 
Rozkład zajęć dla III roku: Plik PDF 

 

ROZKŁADY DLA STUDIÓW II STOPNIA
Studia stacjonarne Rozkład zajęć dla I roku: Plik PDF
Studia niestacjonarne Rozkład zajęć dla I roku: Plik PDF
Rozkład zajęć dla II roku: Plik PDF
 
Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader.


Data aktualizacji rozkładów: 17 maja 2018 r. (zmieniono rozkład dla II roku studiów niestacjonarnych I stopnia)