Kierunek INFORMATYKA

 

Szczegółowe rozkłady zajęć w semetrze letnim roku akademickiego 2019/2020:

 

ROZKŁADY DLA STUDIÓW I STOPNIA
Studia stacjonarne
Rozkład zajęć dla I roku: Plik PDF
Rozkład zajęć dla II roku: Plik PDF
Rozkład zajęć dla III roku: Plik PDF
Studia niestacjonarne
Rozkład zajęć dla I roku: Plik PDF
Rozkład zajęć dla II roku: Plik PDF
Rozkład zajęć dla III roku: Plik PDF

 

ROZKŁADY DLA STUDIÓW II STOPNIA
Studia stacjonarne Rozkład zajęć dla I roku: Plik PDF
Rozkład zajęć dla II roku: Plik PDF
 
Data aktualizacji rozkładów: 6 marca 2020 r. (zmieniono rozkłady dla I i II roku studiów I stopnia niestacjonarnych oraz I roku studiów II stopnia stacjonarnych)

 

Kierunek INŻYNIERIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

 

Szczegółowe rozkłady zajęć w semetrze letnim roku akademickiego 2019/2020:

 
ROZKŁADY DLA STUDIÓW I STOPNIA
Studia stacjonarne
Rozkład zajęć dla I roku: Plik PDF
Rozkład zajęć dla II roku: Plik PDF
 
Data aktualizacji rozkładów: 21 lutego 2020 r. (zaktualizowano rozkłady)

 

 
Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader.